Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XX/87/2015

Rady Miejskie Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 listopada 2015 roku

 

w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poboru

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 rok, poz. 1515) oraz art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku, poz. 849 ze zm.) w zw. z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 października 2015 roku, poz. 735)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wprowadza się opłatę targową.

 

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w wysokości:

1. Przy sprzedaży z:

1) samochodu, ciężarowego, dostawczego do 3,5 tony - 7,00 zł;

2) samochodu osobowego - 6,00 zł;

3) ręki, kosza, skrzynki lub wózka ręcznego -2,00 zł,

2. ze stanowiska na placu targowym o wymiarach 4,50 m x 2,5 m – 7,00 zł,

3. sprzedaży w formach nieujętych w punktach 1 do 3 – 3,00 zł.

 

§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawki opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

 

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

 

§ 5. Pobór opłaty targowej dokonywany jest w drodze inkasa przez Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 6. Traci moc uchwała nr XLII/232/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 801
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-12-07 14:07

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5015956
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 10:10

Stopka strony