Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr XXIX/157/06Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 28 marca 2006 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/151/06 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity : Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231 ze zm.)

uchwala się, co następuje:
§ 1

W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXVII/151/06 pkt 3 „Postanowienia końcowe” otrzymuje brzmienie: Za udział w posiedzeniu członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80,00 zł netto.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-08-29 09:47
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-08-29 09:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1729
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-08-29 09:54

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156132
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony