Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                        Uchwała Nr X/65/07

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 12 listopada 2007 roku

 

w sprawie: określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów,              zwolnień oraz zasady ustalania, poboru i terminu płatności opłaty.

 

 

                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm. ) oraz art.13, ust.1 i 2, art. 14 i 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych ( Tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami )

 

 


uchwala się, co następuje :

 

 

§ 1

 

Wprowadza się na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą opłatę
od posiadania psów.

 

§ 2

 

Określa się stawkę roczną opłaty od posiadania psów na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w wysokości 10 zł, od każdego psa.

 

§ 3

 

Zwalnia się z opłaty od posiadania psów jednego psa utrzymywanego przez właścicieli nieruchomości w celu jej pilnowania.

 

§ 4

 

Zwalnia się z opłaty od posiadania psów wszystkie psy utrzymywane przez właścicieli gospodarstw rolnych, w celu ich pilnowania.

 

 

 

 

§ 5

 

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania, jednorazowo w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą do dnia 31 marca 2008 roku lub w ciągu dwóch tygodni od powstania obowiązku podatkowego.

 

§ 6

 

Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, określona stawka opłaty od posiadania psów ustalona jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym zaistniał lub wygasł obowiązek uiszczenia opłaty.

 

§ 7

 

Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 8

 

Traci moc uchwała nr XXV/143/05 z dnia 14 grudnia 2005 roku.

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 roku i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-18 14:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1611
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-18 14:24

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162938
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony