Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr V/27/07

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 29 marca 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia porozumienia zawartego pomiędzy Miastem i Gminą Dobrzyń n. Wisłą, a Miastem Włocławek o przekazaniu dotacji celowej na działalność profilaktyczną i terapeutyczną Miejskiej Izby Wytrzeźwień we Włocławku.

Na podstawie art.74 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142, poz.1591 ze zmianami/ i art.124 ust. 1pkt 11 ustawy o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zmianami / oraz w związku
z obowiązkiem gmin wynikającym z przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzi
ałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity z 2002 roku Dz.U. Nr 147 poz. 1231 ze zmianami /,

 

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się porozumienie zawarte pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Dobrzyń n.Wisłą, a Prezydentem Miasta Włocławka o przekazaniu przez Miasto i Gminę Dobrzyń n. Wisłą dotacji celowej na działalność profilaktyczną
i terapeutyczną prowadzoną przez Miejską Izbę Wytrzeźwień we Włocławku wśród przyjętych z awantur domowych i sprawców czynów budzących zgorszenie publiczne z terenu Mia
sta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Środki pieniężne na ten cel ująć w harmonogramie wydatków z konta Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzące
z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alk
oholu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-05-29 10:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1867
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-05-29 10:14

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5155711
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony