Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE Nr 26/05

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 08.10.2005 r.

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu przez podległe gminie jednostki.

Na podstawie art. 52 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm ) oraz na podstawie § 1 pkt 2 Uchwały Nr VII/46/03 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą, z dnia 31 października 2003 roku, w sprawie procedury uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§1

1.                Samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie oraz kierownicy referatów i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy przygotowują na podstawie zebranych materiałów planistycznych projekty dochodów i wydatków budżetowych w zakresie prowadzonych spraw i przekazują opracowane materiały do dnia 20 października.

2.       Przy szacowaniu dochodów i wydatków budżetu przyjąć następujące parametry:

    Wydatki budżetowe

-   wydatki rzeczowe, wzrost o 1,5%

-   wydatki osobowe, wzrost o 3%

-          składka na Fundusz Pracy - 2,45%

-   naliczenie z FŚS - 740,00 zł

      Dochody budżetowe

-   podatek od nieruchomości - wysokość stawek określonych Rozporządzeniem Ministra Finansów na rok podatkowy 2006

-   podatek rolny 27,88 zł za lq żyta wg komunikatu Prezesa GUS

-   podatki i opłaty lokalne - wysokość stawek określona Rozporządzeniem Ministra Finansów na rok podatkowy 2006

a

-  podatek leśny - 131,35 zł za Im ceny sprzedaży drewna wg komunikatu Prezesa
GUS

-      czynsze mieszkalne - zgodnie z Uchwałą Rady Nr XX/121/05 z dnia 29.04.2005 nie mniej niż 10%, w sprawie określenia zasad polityki czynszowej - 15%

czynsze     za     dzierżawy     gruntu     i     lokale użytkowe     -     zgodnie z    Uchwałą        Nr    XV/78/04    Rady    Miejskiej Dobrzyń    nad    Wisłą z dnia 25.08.2004 r.   §  2  pkt  3  tj.  raz w roku o  wskaźnik zmian cen
konsumpcyjnych- 1,5%.

    Różne rozliczenia

-   część wyrównawcza subwencji - wielkość wg danych z Ministerstwa Finansów

-   część oświatowa subwencji - wielkość wg danych z Ministerstwa Finansów

-   udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - wielkość wg danych z Ministerstwa Finansów.

 

3.                Przebieg   prac   nad  projektem   budżetu   winien   przebiegać   zgodnie   z   uchwałą proceduralną Nr VII/46/03.

4.                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • opublikował: Stażysta
    data publikacji: 2006-11-24 12:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1273
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-11-24 12:27

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 10 06

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 15.30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3055257
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-07-12 14:53

Stopka strony