Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała nr XXXVII/205/2014
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia  30 kwietnia 2014 rokuw sprawie: zmian budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)


Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1.


W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2014 rok, przyjętym uchwalą Nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2013 roku, zmienionym:
- uchwałą Nr XXXIV/187/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 stycznia 2014 roku,
- zarządzeniem Nr F.N.0050.1.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2014 roku
- uchwałą Nr XXXV/191/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014 roku,
- zarządzeniem Nr F.N.0050.3.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2014 roku         
- uchwałą Nr XXXVI/197/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2014 roku,
- zarządzeniem Nr F.N.0050.8.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2014 roku
- zarządzeniem Nr F.N.0050.11.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 kwietnia 2014 roku

1.    Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę 87.043,00 zł zgodnie z załącznikiem  Nr 1. Ostateczna kwota dochodów – 27.789.288,89 z tego:
1)    dochody bieżące w kwocie  27.686.788,89 zł;
2)    dochody majątkowe w kwocie 102.500,00  zł;
3)    dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3.383.260,69 zł – załącznik nr 1A.

2.    Zwiększa się wydatki  budżetu Miasta i Gminy o kwotę 87.043,00 zł
zgodnie  z załącznikiem Nr 2. Ostateczna kwota wydatków – 28.260.797,89 z tego:
1)    wydatki bieżące w wysokości 26.658.531,89 zł w tym na: 
a)    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    12.920.553,74 zł,
b)    Dotacje 1.329.801,00 zł,
c)    wydatki na obsługę długu 250.000,00 zł,
2)    wydatki majątkowe w 2014 r. w wysokości – załącznik nr 3 1.602.266,00 zł;
3)   wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.383.260,69 zł – załacznik nr 2A.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

                                                                     
§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-07-22 12:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 776
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-07-22 12:32

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5157865
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony