Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXX /167/2013

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia  12 listopada 2013roku

 

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. z 2013, poz.594 ze zm. ) i art. 8, art. 10 ust.1 - 3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity z 2010 roku  Dz. U.  Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. ( Monitor Polski z dnia 9 września 2013 r. poz. 724 ) i obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 07 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku (Monitor  Polski z dnia 11 października 2013 r,  poz. 812 )                                                          

 

uchwala się, co następuje:

 

§1.

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych  obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2.

Uchwała podlega wykonaniu przez  Burmistrza   Miasta  i   Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku .

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Miejska w drodze uchwały, określa stawki podatku od środków transportowych, z tym że stawki nie mogą być niższe od stawek minimalnych, ani wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę. Przy opracowywaniu projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok uwzględniono Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. ( MP z  2013r.   poz. 724) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. ( MP z dnia 11 października 2013 r. , poz.812).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

                                                     
                                                          Załącznik Nr 1

                                                                             do uchwały Nr XXX/167/2013       

                                                                             Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą

                                                                             z  dnia 12 listopada 2013 roku

 

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta
i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w roku 2014.

 

1.Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5t do 12 t

 

Wyszczególnienie

Stawka podatku w zł

a/1 powyżej 3,5t do 5,5t włącznie z katalizatorem

644,00

a/2 powyżej 3,5 t do 5,5t bez katalizatora

644,00

b/1 powyżej 5,5 do 9 włącznie z katalizatorem

1080,00

b/2 powyżej 5,5 do 9 włącznie bez katalizatora

1080,00

c/1 powyżej  9t do 12 t z katalizatorem

1288,00

c/2 powyżej  9t do 12t bez katalizatora

1288,00

 

 

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej     niż 12 ton

Liczba osi

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

  2 osie

               1976,00

1976,00

  3 osie

               2496,00

2496,00

4 osie i więcej

               3016,00

3016,00

 

3. Ciągniki siodłowe i balastowe

 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12 ton

Stawka podatku w zł

a/ z katalizatorem

1518,00

b/ bez katalizatora

1518,00

 

 

 

 

4.Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa zespołu pojazdów:

Ciągnik siodłowy+ naczepa,

ciągnik balastowy+ przyczepa

( w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Do 36 ton włącznie - 2 osie

2184,00

2280,00

Do 36 ton włącznie 3 osie

2184,00

2280,00

Powyżej 36 t – 2 osie

2600,00

2808,00

Powyżej 36 t 3 osie

2600,00

2808,00

 

5.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

 Stawka zł

           

 936,00

 

6.Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

a/ do 36 ton włącznie

     1 oś

     2 osie

     3 osie

 

         832,00

       1560,00

       1456,00

 

         832,00

       1560,00

       1456,00

b/ powyżej 36 ton

       1 oś

       2 osie

       3 osie

 

        832,00

       2080,00

       1664,00

 

        832,00

       2080,00

       1664,00

7. Autobusy

          Wyszczególnienie

Stawka podatku w zł

a/  mniej niż 30 miejsc

1456,00

b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc

1872,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-22 11:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 954
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-22 11:16

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168549
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony