Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Numer i data zarządzenia

W sprawie

Wyświetl

Zarządzenie Nr 1/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 stycznia 2010 roku

Ustanowienia dnia wolnego od pracy.

Otwórz

Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11.01.2010 r.

Ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego pn. „Przygotowanie oraz udział dobrzyńskich klubów sportowych w rozgrywkach ligowych i zawodach w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2010 roku”.

Otwórz

Zarządzenie Nr 3/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29 stycznia 2010 roku

Zmian budżetu gminy na 2010 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr 4/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 01 lutego 2010 roku

Powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „Budowa instalacji wodno – kanalizacyjnej w Dobrzyniu nad Wisłą / zad. 1,2/ zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej”

Otwórz

Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 lutego 2010r.

Rozstrzygnięcia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego pod nazwą „przygotowanie oraz udział dobrzyńskich klubów sportowych w rozgrywkach ligowych i zawodach w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2010 roku”.

Otwórz

Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 lutego 2010 r.

Opracowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą na czas wojny.

Otwórz

Zarządzenie Nr 7/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 8 marca 2010 roku

Zmian budżetu gminy na 2010 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr 08/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 marca 2010r.

Zbycia Mienia ruchomego będących własnością gminy

Otwórz

Zarządzenie Nr 9/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12.03.2010r.

Udzielenia bonifikaty od ceny nabywanych lokali.

Otwórz

Zarządzenie Nr 10/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 19.03.2010 r.

Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.

Otwórz

Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 marca 2010 roku

Regulaminu rozliczania dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków dotyczących lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz Regulaminu rozliczania kosztów za wywóz odpadów komunalnych.

Otwórz

Zarządzenie Nr 12/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 kwietnia 2010r.

Udzielenia bonifikaty od ceny nabywanego lokalu.

Otwórz

Zarządzenie Nr 13/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie.

Otwórz

Zarządzenie Nr 13A /10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 30 kwietnia 2010 roku

Podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za I kwartał 2010 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr 14 /10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 18 maja 2010 roku

Zmian budżetu gminy na 2010 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr 15/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18.05.2010 roku

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Otwórz

Zarządzenie Nr 16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 maja 2010

Powołania obwodowych komisji wyborczych.

Otwórz

Zarządzenie nr 17/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 maja 2010 roku

Sporządzenia wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg.

Otwórz

Zarządzenie Nr 18/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 czerwca 2010 r.

Powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.

Otwórz

Zarządzenie Nr 19/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dniem 14 czerwca 2010 roku

Zmian budżetu gminy na 2010 rok.

Otwórz

Zarządzenie Nr 20/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2010 roku

Zmian budżetu gminy na 2010 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr 21/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 lipca 2010 roku

Skrócenia czasu pracy na okres upałów do dnia 16 lipca 2010r.

Otwórz

Zarządzenie Nr 22/2010 Burmistrza Miasta i Gminy nad Wisłą z dnia 21 lipca 2010 r

Określenia wymagań, jakie powinny spełnić osoby ubiegające się o zawarcie umowy w 2010 r. w zakresie budowy, eksploatacji i użytkowania przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Otwórz

Zarządzenie Nr 23/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 lipca 2010 roku

Zmian budżetu gminy na 2010 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr 24/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 sierpnia 2010 roku

Zmian budżetu gminy na 2010 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr 25/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 sierpnia 2010 roku.

Powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu pod tytułem „KOLOROWA POSESJA 2010”.

Otwórz

Zarządzenie Nr 26/2010 Burmistrza Mista i Gminy Dobrzyn nad Wisłą z dnia 17 sierpnia 2010 roku

Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Otwórz

Zarządzenie Nr 27/2010 Burmistrza Mista i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 sierpnia 2010 roku.

Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Otwórz

Zarządzenie Nr 28/2010 Burmistrza Mista i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 sierpnia 2010 roku
 

Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Otwórz

Zarządzenie Nr 29/10 Burmistra Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 Ssierpnia 2010 roku

Powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie

Otwórz

Zarządzenie Nr 30/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 sierpnia 2010 roku

Powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Lecha Wałęsy w Chalinie

Otwórz

Zarządzenie Nr 31/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 01 września 2010 roku

Powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „remont stadionu sportowego” w Dobrzyniu nad Wisłą – odprowadzenie wód drenażowych oraz płyta boiska (etap II)

Otwórz

Zarządzenie Nr 32/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 07 września 2010 roku

Zmian budżetu gminy na 2010 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr 33/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 22 września 2010 roku

Zmian budżetu gminy na 2010 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr 33a/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 października 2010 roku

Powołania na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie nr 34/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 02 października 2010r.

Opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2011 rok.

Otwórz

Zarządzenie Nr 35/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 października 2010 roku

Zmian budżetu gminy na 2010 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr 36/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 listopada 2010 roku

Przyjęcia projektu budżetu na 2011 rok

Otwórz

Zarządzenie nr 37/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dniem 15 listopada 2010 r.

Przyjęcie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2011 – 2018

Otwórz

Zarządzenie Nr 38/10 Burmistrza miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 listopada 2010 roku

Powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia Kandydata na stanowisko Dyrektora Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki

Otwórz

Zarządzenie Nr 39/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 23 listopada 2010 roku

Zmian budżetu gminy na 2010 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr 40/20010 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 grudnia 2010 roku

Zmiany stawki czynszu najmu w mieszkaniowym zasobie gminy

Otwórz

Zarządzenie 41/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 grudnia 2010 roku

Powołania Dyrektora Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą.

Otwórz

Zarządzenie Nr 42/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 13 grudnia 2010 roku

Zmian budżetu gminy na 2010 rok

Otwórz

Zarządzenie Nr 43/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą z dnia 21 grudnia 2010 roku

Zmian budżetu gminy na 2010 rok

Otwórz

Zarządzenie 44/2010 Burmistrza miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 2010 roku

Powołania Dyrektora Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą.

Otwórz

Zarządzenie Nr 45/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2010 roku

Powołania składu osobowego Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Otwórz

Zarządzenie Nr 46/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2010 roku

Ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie Nr 47/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 grudnia 2010 roku

Ustalenia regulaminu wynagrodzenia, przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury w Dobrzyniu nad Wisłą

Otwórz

Zarządzenie Nr 48/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 grudnia 2010 roku.

Powołania na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora „Dobrzyńskiego Domu Kultury Żak”

Otwórz

Zarządzenie nr 49/10 z dnia 31.12.2010 roku

Wprowadzania zasdad polityki rachunkowości

Otwórz

Zarządzenie Nr OR 6441.50.2010 Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31.12.2010 r.

Powołania komisji do spraw szacowania szkód osuwiskowych

Otwórz

Zarządzenie Nr 51/10 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 grudnia 2010 r.

Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Otwórz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2661
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-20 12:54

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4946609
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-08 14:42

Stopka strony