Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała  Nr XVIII/121/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 14 listopada 2008 roku

 

 

w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny oraz rozłożenia jej na raty dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U.   Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 68 ust. 1 pkt. 4 i art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1.     Nie wyraża zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej dworkiem oraz budynkiem garażowo-gospodarczym położonej w Płomianach  o łącznej powierzchni 2,99ha, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 158/1, 160/3 i 159/4, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi KW Nr 18838 i KW Nr 20197, zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.               o gospodarce nieruchomościami.

2.     Nie wyraża zgody na rozłożenie ceny w/w nieruchomości na raty zgodnie z art. 70 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, Burmistrz może, za zgodą rady, udzielić dodatkowej bonifikaty od ustalonej dla nieruchomości ceny. Cena ta może również zostać rozłożona na raty.

Z wnioskiem o udzielenie w/w bonifikaty oraz rozłożenia ceny na raty wystąpili spadkobiercy poprzedniego właściciela sprzedawanej nieruchomości, którym przysługuje prawo jej nabycia w trybie bezprzetargowym.

Z uwagi na wcześniej ustaloną bonifikatę od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (10%), udzielanie kolejnej bonifikaty i rozkładanie ceny na raty byłoby niekorzyścią dla Gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę nie wyrażenie zgody na w/w bonifikatę i raty jest uzasadnione.

 

 

 

 

Sporządziła:      

Agnieszka Zaborowska

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-12-04 14:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1346
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-12-04 14:04

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4933541
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony