Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XVIII/102/04
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie: poboru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości osób fizycznych, określania inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia prowizyjnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40, 41, 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z póżn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94 poz. 431 z 1993 r. z późn. zm.) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 z 2002 r.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002 r. z późn. zm.) i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926
z 1997 r. z późn. zm.)

Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Zarządza się pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych, rolników i działkowców
w drodze inkasa pobieranego przez sołtysów-inkasentów
w poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 2

Ustala się wysokość wynagrodzenia ryczałtowego kwartalnego za pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości przez inkasentów-sołtysów
w następujących wysokościach:
1) dla sołectwa Bachorzewo – 260 zł,
2) dla sołectwa Chalin – 640 zł,
3) dla sołectwa Dyblin – 390 zł,
4) dla sołectwa Glewo – 490 zł,
5) dla sołectwa Grochowalsk – 360 zł,
6) dla sołectwa Główczyn – 190 zł,
7) dla sołectwa Kamienica – 220 zł,
8) dla sołectwa Kisielewo – 260 zł,
9) dla sołectwa Kochoń – 250 zł,
10) dla sołectwa Kolonia Chalin – 150 zł,
11) dla sołectwa Krojczyn – 680 zł,
12) dla sołectwa Krępa – 330 zł,
13) dla sołectwa Lenie Wielkie – 470 zł,
14) dla sołectwa Michałkowo – 470 zł,
15) dla sołectwa Mokowo – 370 zł,
16) dla sołectwa Mokówko – 190 zł,
17) dla sołectwa Płomiany – 520 zł,
18) dla sołectwa Ruszkowo – 190 zł,
19) dla sołectwa Strachoń – 210 zł,
20) dla sołectwa Stróżewo – 200 zł,
21) dla sołectwa Szpiegowo – 270 zł,
22) dla sołectwa Tulibowo – 280 zł,
23) dla sołectwa Wierznica – 260 zł,
24) dla sołectwa Zbyszewo – 240 zł.

§ 3

Ustala się terminy wypłat wynagrodzenia ryczałtowego – inkasa:
- za pobór I raty do 30 kwietnia danego roku,
- za pobór II raty do 30 czerwca danego roku,
- za pobór III raty do 30 października danego roku,
- za pobór IV raty do 30 grudnia danego roku.

§ 4

Uchwała podlega wykonaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 16/140/01 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 marca 2001 roku w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa i wynagrodzenia inkasentów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-12 12:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2213
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-12 12:12

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5172781
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony