Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 13/04
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
z dnia 29 listopada 2004 rokuObradom przewodniczył Ryszard Dobieszewski – przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 6 członków komisji.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik
nr 1 )
Przewodniczący powitał obecnych uczestników spotkania, a następnie stwierdził prawomocność. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.
W spotkaniu uczestniczyli: Zastepca Burmistrza – Grzegorz Ryczkowski, Skarbnik – Celina Witkowska, Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski oraz Grzegorz Mazurek – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół.
Tematem spotkania była analiza stawek podatkowych i prace nad proponowanym projektem budżetu na rok 2005.
Przewodniczący komisji poprosił Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół – Grzegorza Mazurka o ogólną informację na temat oświaty w naszej gminie.
Poinformował zebranych jak wygląda sytuacja finansowa w oświacie oraz
o budżecie oświaty na rok 2005.
Następnie Pani Celina Witkowska – Skarbnik omówiła stawki podatkowe na rok 2005.
Jedyna stawką jaką zmieniliśmy był podatek rolny, wzorem lat ubiegłych przyjęta do projektu budżetu została stawka najwyższa tak jak to wykazał GUS czyli 37,67 zł, a było 33,45 zł. inne stawki pozostały bez zmian.
Następnie omówiła projekt budżetu na 2005 rok. ze szczególnym uwzględnieniem oświaty.
Dochody wzrosły o kwotę 565.307 zł. jeżeli chodzi o subwencje to ogólnie wzrosły o 55.153 zł. W oświacie subwencja została zmniejszona o kwotę 51.675 zł do roku 2004. Subwencji rekompensującej gmina nie otrzymała na 2005 rok. Jeżeli chodzi subwencję wyrównawczą, to otrzymaliśmy wyższą do tego roku
o 171.243 zł. Nie otrzymaliśmy również subwencji równoważącej gdzie była kwota rzędu 17.144 zł. Reasumując subwencje wzrosły o 55.153 zł. Otrzymujemy również z Ministerstwa podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek dochodowy w planie projektu budżetu na rok 2005 wzrósł o 31.268 zł. Stąd budżet dotyczący wpływów z Ministerstwa Finansów tj. udziały oraz subwencja wzrósł o kwotę 86.421 zł.
Przechodzimy teraz do dotacji. Dotacje otrzymujemy na zadania zlecone. W tym roku otrzymaliśmy dotacje większe o 446.293 zł. to nie znaczy, że jest tak dobrze, ponieważ w tym roku doszło do nas nowe zadanie tj. wypłata świadczeń rodzinnych. Na świadczenia rodzinne otrzymaliśmy kwotę rzędu 2.024.600 zł.
Jeżeli chodzi o wzrost dochodów ogólnych tj. 565.307 zł, dotacje i subwencje wzrosły o kwotę 532.714 zł, także różnica między udziałami ogólnymi dochodami wynosi, że nasze dochody własne gminy wzrosły tylko o 32.593 zł.
Stało może się to i dlatego, że nie podwyższyliśmy podatków od nieruchomości, czynszów i dzierżaw. Jedynie został zwiększony podatek rolny. Przyjęliśmy stawkę 37,67 zł. jest to stawka podyktowana przez GUS.
Dochody pozostały się na poziomie 2004 roku.
W 2004 roku plan na oświatę wynosił 7.111.609 zł., natomiast na rok 2005 7.096.602 zł.
Wydatki na oświatę na rok 2005 zaplanowaliśmy o 9.419 zł mniejsze niż w roku 2004. subwencja na oświatę jest niewystarczająca. Ogółem dofinansowaliśmy oświatę na 2005 rok w wysokości 1.777.604 zł poza subwencją. Są zadania, które musimy utrzymać np. dowożenie, dożywianie, przedszkole czy zerówki.
Przewodniczący komisji podziękował Pani Skarbnik za przedstawienie tematu.
Ostatecznie Komisja wypracowała następujące wnioski.
1. Podatek rolny pozostawić w wysokości 37,67 zł.
2. Środki pozyskane z podatku od posiadania psów przekazywać
na schronisko we Włocławku.
3. Wniosek komisji w sprawie udziału miasta i gminy w konkursie
na pozyskanie środków finansowych na zbudowanie strategii regionalnej p.n. „Pojezierze Dobrzyńskie – aktywizacja terenów wiejskich – region południowy” w kwocie 50.000 zł, w budżecie na rok 2004 i 2005 pod warunkiem zwrotu tych pieniędzy.
4. Zabezpieczyć środki nas podwyżki wynagrodzeń dla pracowników urzędu w wysokości 3%.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała Przewodniczący Komisji

Ryszard Dobieszewski
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 10:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1557
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 10:43

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5166822
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony