Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

ZADANIA  I OBOWIAZKI  NAUCZYCIELA  DYŻURNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KROJCZYNIE

1.Nauczyciela dyżurnego wyznacza dyrektor szkoły z członków rady pedagogicznej pracujących w danej szkole.

2.Do obowiązków nauczyciela dyżurnego należy dbanie o bezpieczeństwo młodzieży szkolnej przed rozpoczęciem zajęć oraz w czasie przerw międzylekcyjnych.

3. Nauczyciele pełniący dyżur w danym dniu przybywają do szkoły 20 minut przed rozpoczęciem zajęć.

4. Nauczyciele pełniący dyżur czasie przerw lub przed zajęciami przebywają w wyznaczonych miejscach i kontrolują zachowanie się uczniów.

5. Jeżeli   pozwalają warunki atmosferyczne uczniowie w czasie dużej przerwy przebywają na świeżym   powietrzu.  Wtedy nauczyciel dyżurny z I piętra sprowadza uczniów na parter i razem z nauczycielem z holu przeprowadzają wszystkich uczniów na plac za dyżurką  i trawnik, gdzie pełnią dyżur nauczycielski.  Na holu pozostaje pracownik obsługi pełniący tam dyżur. Uczniowie wychodzący  na  świeże  powietrze  mogą przebywać tylko  na  placu  za  dyżurką  i trawniku. Nauczyciele pełniący dyżur na placu za dyżurką jak ostatni opuszczają plac po dzwonku na zajęcia.

6.Uczniowie na lekcje wychowania fizycznego oczekują na holu lub w  segmencie wychowania fizycznego /korytarz lub szatnia/ pod opieką nauczyciela dyżurnego lub nauczyciela wychowania fizycznego zgodnie z harmonogramem dyżurów.

7.Nauczyciele dyżurni pilnują aby pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia były  w czasie przerw wietrzone.

8.Nauczyciele dyżurni zgłaszają dyrektorowi /a w przypadku jego nieobecności pełniącemu obowiązki dyrektora nauczycielowi/ o przypadkach zagrażających bezpieczeństwu uczniów.

9.W razie wypadku nauczyciel zapewnia opiekę poszkodowanemu, w szczególności sprowadza fachową pomoc medyczną  /jeżeli zajdzie taka  potrzeba/, udziela w miarę możliwości  pierwszej pomocy. Następnie powiadamia: dyrektora szkoły i rodziców poszkodowanego.

10.Nauczyciele dyżurni po zakończeniu zajęć opuszczają teren szkoły dopiero po zejściuz dyżuru, który pełniony jest do dzwonka na następne  zajęcia.

11.O każdym opuszczeniu budynku szkolnego podczas przerw międzylekcyjnych przez uczniów nauczyciel dyżurny powiadamia wychowawcę.

12. Dyżur nauczyciela w czasie przerw musi pełniony być aktywnie, uczniowie przebywają tylko w miejscach wyznaczonych przez nauczyciela dyżurnego.

13. Nauczyciele pełniący dyżur na parterze i I piętrze kontrolują również zachowanie się uczniów w łazienkach szkolnych.

14.Wychowawcy klas 0 – III przebywają z uczniami przydzielonych im klas w sposób ciągły tj. sami decydują o podziale przydzielonych im godzin na zajęcia prowadzone w klasie oraz na przerwy. Korzystają również z Sali gimnastycznej. Sprawują bezpośrednią opiekę nad uczniami przez cały czas pobytu uczniów w szkole, bez względu na rodzaj prowadzonych zajęć czy przerwę międzylekcyjną. Godziny rozpoczęcia dyżuru i jego zakończenia oraz przerwy międzylekcyjne podczas, których nauczyciel pełni dyżur na parterze sprawując opiekę na uczniami swojej klasy i innymi uczniami z klas I-III podane są w harmonogramie dyżurów.

15. Jeżeli uczniowie klas I – III oczekują na zajęcia religia, język angielski, muzyka lub inne prowadzone przez nauczycieli wówczas opiekę nad nimi w czasie przerw sprawuje nauczyciel z klas I-III  zgodnie z harmonogramem dyżurów.

Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN i S z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i niepublicznych  szkołach i placówkach                           / dz. u. 2003 / 6 / 69 z późniejszymi zmianami /.

Krojczyn, 30.08.2008 r.                                                      

  1. A.Bielicka-                       2. M.Chęcka –                   3.M.Chyliński-

4.      D.Eichberger -                5. T.Grzybowska –            6.E.Listewnik –

  1. A.Słupczyńska –             8. K.Targańska –               9. K.Tomanek –
  2. M.Zalewska –                11. J.Milewski –                 12. A.Kolodziejska – 

13. E.Daroszewska-             14.Maria Chęcka-      

 

  • opublikował: Agnieszka Zaborowska
    data publikacji: 2005-07-29 11:32
  • zmodyfikował: root
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-03 10:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4425
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-03 10:06

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5205637
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony