Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXI/143/09

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 30 stycznia 2009 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą

Na podstawie art.2 ust.2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. ze zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVI/115/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia
30 czerwca 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
(Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2008 r. Nr 112, poz. 1825) wprowadza się następujące
zmiany:


§8 ust. 1, pkt 3 otrzymuje brzmienie „ W skład komisji konkursowej wchodzą merytoryczni pracownicy Urzędu oraz dwie osoby ze składu Rady Miejskiej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń
nad Wisłą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 13:50
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 13:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1298
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-04-30 11:06

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5183872
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony