Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XVI/85/04
Rady Miejskiej Dobrzyń n.Wisłą
z dnia 7 października 2004r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dobrzyniu n.Wisłą.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art.110 ust.1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z poźn. zm.).uchwala, co następuje :


§ 1

Uchwala się Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu n.Wisłą
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dobrzyniu n.Wisłą.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXII/152/94 Rady Miejskiej Dobrzyń n.Wisłą z dnia 27 kwietnia 1994 r.
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dobrzyniu n.Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-12 11:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2215
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-12 11:46

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5209506
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony