Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR IV/30/03
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 26 marca 2003 roku

w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych i zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej

Na podstawie art. 25 ust. 4, 5 i 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyznaje się miesięczną zryczałtowaną dietę dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą w wysokości 1. 200 złotych.

§ 2

Ustala się diety dla radnych za udział w pracach Rady i jej organów
w wysokości 120 złotych.

§ 3

Ustala się zwrot kosztów podróży dla radnych wg zasad dotyczących pracowników samorządowych.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr VI/ 66 / 1999 z dnia 10 czerwca 1999 roku

§ 6

Uchwała wchodzi z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 10:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2060
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 10:31

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5016017
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-04 07:51

Stopka strony