Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

UCHWAŁA NR VII/25/2015

RADY MIEJSKIEJ DBRZYŃ NAD WISŁĄ

Z DNIA 23.02. 2015 r.

 

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2, 2a pkt 4, ust. 3  oraz 6j ust. 2, 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.)

 

uchwala się , co następuje:

 

§ 1

 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2, 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zmianami), tj.od gospodarstwa domowego.
 2. Opłata stanowić będzie iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

 

 

§ 2

 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa   domowego, jeżeli odpady są  zbierane i odbierane w sposób selektywny:
 1. gospodarstwo jednoosobowe – 18 zł miesięcznie;
 2. gospodarstwo dwuosobowe – 36 zł miesięcznie;
 3. gospodarstwo trzyosobowe – 40 zł miesięcznie;
 4. gospodarstwo czteroosobowe – 44 zł miesięcznie;
 5. gospodarstwo pięcioosobowe – 53 zł miesięcznie;
 6. gospodarstwo liczące 6 i więcej osób – 59 zł miesięcznie.

 

 1. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
 1. gospodarstwo jednoosobowe – 36 zł miesięcznie;
 2. gospodarstwo dwuosobowe – 72 zł miesięcznie;
 3. gospodarstwo trzyosobowe – 80 zł miesięcznie;
 4. gospodarstwo czteroosobowe – 88 zł miesięcznie;
 5. gospodarstwo pięcioosobowe – 106 zł miesięcznie;
 6. gospodarstwo liczące 6 i więcej osób – 118 zł miesięcznie.

 

§ 3

Traci moc uchwała XXXI/178/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia                  28 listopada 2013r.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 5

Uchwała zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015r.

 

- Nazwa dziennika urzędowego - Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego

- Rocznik: 2015

- Pozycja: 647

- Data ogłoszenia: 5 marca 2015

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2015/647/akt.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-07-14 13:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-09 15:00

 

UCHWAŁA NR VII/25/2015

RADY MIEJSKIEJ DBRZYŃ NAD WISŁĄ

Z DNIA 23.02. 2015 r.

 

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2, 2a pkt 4, ust. 3  oraz 6j ust. 2, 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.)

 

uchwala się , co następuje:

 

§ 1

 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2, 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zmianami), tj. od gospodarstwa domowego.
 2. Opłata stanowić będzie iloczyn liczby gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomości oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

 

 

§ 2

 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa   domowego, jeżeli odpady są  zbierane i odbierane w sposób selektywny:
 1. gospodarstwo jednoosobowe – 18 zł miesięcznie;
 2. gospodarstwo dwuosobowe – 36 zł miesięcznie;
 3. gospodarstwo trzyosobowe – 40 zł miesięcznie;
 4. gospodarstwo czteroosobowe – 44 zł miesięcznie;
 5. gospodarstwo pięcioosobowe – 53 zł miesięcznie;
 6. gospodarstwo liczące 6 i więcej osób – 59 zł miesięcznie.

 

 1. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:
 1. gospodarstwo jednoosobowe – 36 zł miesięcznie;
 2. gospodarstwo dwuosobowe – 72 zł miesięcznie;
 3. gospodarstwo trzyosobowe – 80 zł miesięcznie;
 4. gospodarstwo czteroosobowe – 88 zł miesięcznie;
 5. gospodarstwo pięcioosobowe – 106 zł miesięcznie;
 6. gospodarstwo liczące 6 i więcej osób – 118 zł miesięcznie.

 

§ 3

Traci moc uchwała XXXI/178/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 listopada 2013r.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 5

Uchwała zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1465
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-11-09 15:00

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159694
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony