Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

 

Uchwała Nr XII/84/07

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 28 grudnia 2007 roku

 

 

w sprawie: zbycia działek stanowiących mienie komunalne gminy.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U.Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

 

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na zbycie niżej wymienionych działek, położonych                 w obrębie ewidencyjnym Chalin:

- zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie Nr 232/4 o pow. 0,3922 ha,

- niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie Nr 232/5 o pow. 0,1225 ha.

 

§ 2

 

Nabywcy ponoszą koszty sporządzenia operatu szacunkowego i umowy notarialnej.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Dokonany został podział nieruchomości „Agronomówki” w Chalinie, stanowiącej dotychczas działkę Nr 232/2 o powierzchni 0,9878 ha.

W wyniku podziału powstały niżej wymienione działki:

- Nr 232/3 o pow. 0,3594 ha,

- Nr 232/4 o pow. 0,3922 ha,

- Nr 232/5 o pow. 0,1225 ha,

- Nr 232/6 o pow. 0,1137 ha.

Działka Nr 232/6 stanowi istniejący rów, zaś działka Nr 232/3 grunt rolny.

Obie działki pozostaną nadal we własności gminy.

Działka Nr 232/4 zabudowana jest 5 lokalowym budynkiem mieszkalnym   i została wydzielona w celu umożliwienia zbycia lokali na rzecz najemców.

Działka Nr 232/5 jest działką budowlaną niezabudowaną, która również może być przedmiotem zbycia.

W związku z tym, że zbycie nieruchomości wymaga zgody samorządu, podjęcie uchwały jest zasadne.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-19 11:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1641
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-19 11:37

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5162828
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony