Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XIV/93/08

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 14 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/ Dz.u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity z 2006 r. Dz.u.Nr 121, poz.844 ze zm., art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym / Dz.u. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.
/ art. 28 §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz.u. z 2005 . nr 8 poz. 60
ze zm. /

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zarządza się na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą pobór podatku rolnego, podatku leśnego
i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

 

§ 2

 

Wyznacza się na inkasentów podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości sołtysów poszczególnych sołectw gminy Dobrzyń nad Wisłą, przy czym każdy sołtys jest inkasentem
na terenie swojego sołectwa.

 

§ 3

 

Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso każdego z wyżej wymienionych podatków
w wysokości 7 % kwoty zainkasowanego podatku przez danego inkasenta nie mniej jednak
niż 300,00 zł.

 

§ 4

 

Traci moc uchwała Nr XVIII/102/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia
30 grudnia 2004 roku w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości osób fizycznych, określania inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia prowizyjnego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-08-21 10:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-08-21 10:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1466
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-08-21 10:53

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5160498
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony