Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

REGULAMIN

korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej

w Dobrzyniu nad Wisłą

1. Prawo korzystania.

 1. Prawo korzystania ze zbiorów Biblioteki ma charakter powszechny.

 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

 3. Czytelnik przy zapisie zobowiązany jest:

- okazać dowód osobisty

- zapoznać się z regulaminem Biblioteki i wypełnić zobowiązanie o jego znajomości i przestrzeganiu potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 4. Niepełnoletnich do Biblioteki zapisują rodzice lub opiekunowie prawni, na podstawie dowodu osobistego. Wypełniają kartę zobowiązań i własnoręcznym podpisem stwierdzają znajomość regulaminu przyjmując na siebie odpowiedzialność za wypełnianie zobowiązań w stosunku do Biblioteki.

 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca nauki.

2. Wypożyczanie.

 1. Czytelnik ma prawo wypożyczyć z Biblioteki do 4 woluminów na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

 2. Termin zwrotu wypożyczonej książki można przesunąć po zgłoszeniu się do Biblioteki
z książką. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu o ile nie ma zapotrzebowania na te książki ze strony innych czytelników.

 3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem terminu ustalonego w ust. l.

 4. Jeżeli czytelnik potrzebuje książki o charakterze naukowym, której nie ma w księgozbiorze może starać się o jej wypożyczenie z innej Biblioteki. Z książek wypożyczonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych czytelnik może korzystać tylko na miejscu w Bibliotece
i musi ponieść koszty związane z jej sprowadzeniem do Biblioteki.

 5. Z księgozbioru podręcznego, książek o charakterze naukowym zastrzeżonych przez bibliotekarza, korzystać można tylko na miejscu w Bibliotece.

 6. Czytelnik, w którego domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z  Biblioteki.

 7. Czytelnik nie posiada prawa wypożyczania innym osobom książek będących własnością Biblioteki

3. Opłaty za przetrzymanie książek. 

Za przetrzymanie książek ponad określony termin w par. 2, ust. l Biblioteka:

 1. Wysyła upomnienia i pobiera opłatę w wysokości zapewniającej zwrot kosztów wysyłki (cena druku upomnienia, znaczka pocztowego, pokwitowania)

 2. Pobiera karę w wysokości 1.00 zł. za każdą książkię po upływie terminu zwrotu

 3. W przypadku oddania po terminie książki pocztą, czytelnik zobowiązany jest do zapłacenia kosztów upomnienia, kary za przetrzymanie i kosztów doręczenia przesyłki przez pocztę.

 4. Jeżeli czytelnik, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka może dochodzić swoich praw na drodze sądowej

4. Odszkodowanie za zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki

 1. Czytelnik i bibliotekarz powinien zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być odnotowane na karcie książki.

 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej książki lub do wielokrotnego zwrócenia jej wartości inwentarzowej łącznie
z kosztem oprawy.

 3. Za uszkodzenia książki czytelnik zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie, którego wysokość określi bibliotekarz w zależności od stopnia uszkodzenia.

5. Życzenia i zażalenia czytelników.

 1. Życzenia i zażalenia czytelnik może wpisywać do „Książki życzeń i zażaleń", która znajduje się u dyżurującego bibliotekarza.

 2. Ze skargami i wnioskami czytelnicy mogą zwracać się do Dyrektora Bibliote

6. Pobieranie opłat za usługi.

Ksero  –  0,20 zł . od strony

7. Przepisy końcowe.

 1. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133. poz. 883).

 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki

 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą.

 4.  Niniejszy regulamin obowiązuje od 02 stycznia 2008 roku.

 

Podstawa prawna:

-Ustawa o bibliotekach / Dz. U. nr 85, poz. 539/ z 1997 roku.

-Statut Biblioteki  zatwierdzony przez Radę Miejską w Dobrzyniu nad Wisłą Uchwałą Nr X/71/07 z dnia 12 listopada 2007 roku.

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-29 14:48

Opis strony

redaguje: Zbigniew Koprowski, Paweł Szymanski, Marek Cieślak, Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, tel. (054) 253-12-31 wew. 343, fax: (054) 253-10-06, e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2772
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2007-02-07 11:34

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5015913
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-03 10:10

Stopka strony