Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr IV/ 28/ 03

Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą,
z dnia 26 marca 2003 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.


Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 roku, Dz. U.
Nr 15, poz. 139 ze zmianami ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami )

uchwala się, co następuje :

§ 1

1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego działek Nr Nr 995, 996, 997 położonych w Dobrzyniu n. Wisłą.
2. Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny Nr 1 do
niniejszej uchwały, przedstawiony na kopii mapy „ Studium uwarunkowań
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Dobrzynia n. Wisłą”.

§ 2

Przedmiotem planu jest wyznaczenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe z usługami.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą.


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 10:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2163
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 10:10

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5201135
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony