Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr F.N.0050.18.2014
Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) oraz § 13 pkt. 4 uchwały Nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2013 roku

Burmistrz Miasta i Gminy
zarządza, co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2014 rok, przyjętym uchwalą Nr XXXII/181/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2013 roku
zmienionym:
- uchwałą Nr XXXIV/187/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 stycznia 2014 roku,
- zarządzeniem Nr F.N.0050.1.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2014 roku
- uchwałą Nr XXXV/191/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 20 lutego 2014 roku,
- zarządzeniem Nr F.N.0050.3.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2014 roku
- uchwałą Nr XXXVI/197/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2014 roku,
- zarządzeniem Nr F.N.0050.8.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2014 roku
- zarządzeniem Nr F.N.0050.11.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 kwietnia 2014 roku
- uchwałą Nr XXXVII/205/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 kwietnia 2014 roku,
- uchwałą Nr XXXVIII/208/2014 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 maja 2014 roku,
-zarządzeniem Nr F.N.0050.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 maja 2014 roku
Dokonać  zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze zwiększeniem planu dotacji celowych w dziale 852 „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

§ 2

1. Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1  o kwotę 25.013,00 zł. Ostateczna kwota dochodów 28.067.701,89 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 27.725.201,89 zł
2) dochody majątkowe w kwocie  342.500,00 zł.
3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 3.396.660,69 zł – załącznik nr 3.
2. Zwiększa się wydatki  budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 o kwotę 25.013,00 zł. Ostateczna kwota wydatków – 29.547.155,89 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 26.962.889,89 zł, w tym na: 
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń    12.942.472,40 zł,
b) Dotacje 1.341.801,00 zł,
c) wydatki na obsługę długu 250.000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w 2014 r. w wysokości    2.584.266,00 zł.
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.396.660,69 zł – załącznik nr 3.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-09-12 08:28

Załączniki

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-09-12 08:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 789
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-09-12 08:32

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5214193
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony