Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 10/04
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
z dnia 17 marca 2004 roku


Obradom przewodniczył Ryszard Dobieszewski – przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 7 członków komisji.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu )
Ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza – Grzegorz Ryczkowski, Sekretarz Urzędu – Grażyna Habasińska, Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół – Grzegorz Mazurek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Żurawski.
Spotkanie Komisji miało charakter wyjazdowy. Wizytowane były placówki oświatowe w Chalinie, Mokowie i Dobrzyniu n. Wisłą.
Szkoła Podstawowa w Chalinie – uczęszcza ok. 200 uczniów, zatrudnionych jest 14 nauczycieli w tym 8 w pełnym wymiarze godzinowym.
Szkoła jest bardzo zadbana, zrobiona nowa elewacja zewnętrzna.
W 2004 roku planowane są następujące prace:
1. remont dachu na sali gimnastycznej przewidywany koszt ok. 6.000 zł,
2. cyklinowanie podłogi na sali gimnastycznej,
3. przygotowywana będzie pracownia komputerowa / koszt wyszkolenia kadry, który jest warunkiem utworzenia takiej pracowni wyniesie ok. 3.000zł /,
4. wymieniona zostanie wykładzina na korytarzu na parterze,
5. pomalowane będą wszystkie sale lekcyjne na parterze,
6. dokończenie wyposażenia kuchni / szkoła otrzymała pieniądze na inwestycje w wysokości 45.000 zł, z tego wyremontowana zostanie również kotłownia /.
Publiczne Gimnazjum w Chalinie – mieści się w tym samym obiekcie, co Szkoła Podstawowa. Kadra nauczycielska zabezpieczona. Wszystkich nauczycieli jest 14.
Standard wyposażenia szkoły jest bardzo wysoki. Planowane są następujące prace:
- wymiana drzwi w Domu Nauczyciela / pieniądze są zabezpieczone na ten cel /,
- dokończenie bieżni okólnej na dystans 1-2 km
Nauczyciel wychowania fizycznego wspomniał, że brak jest boiska do gry w piłkę nożną. Obecnie użytkowane boisko nie zdaje egzaminu, ponieważ znajduje się na terenie podmokłym i szybko zarasta.

Szkoła podstawowa w Mokowie. Uczęszcza 50 uczniów, są tutaj 4 sale lekcyjne wszystkie pomalowane, biblioteka uzupełniona o potrzebne zbiory. Został wyremontowany dach.
Na sali gimnastycznej planowana jest wymiana okien, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. Szkoła zadbana i estetyczna. Wyposażona, na miarę swoich potrzeb.
Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu n. Wisłą.
Zostało zrobione:
- plac apelowy,
- natryski,
- założono podłogi szwedzkie,
- założono nowe wejściowe drzwi wewnętrzne,
- założono szkolny radiowęzeł,
- wykonano prace malarsko-konserwacyjne.
Na 2004 rok planowane są następujące prace:
- przegląd i modernizacja dachu,
- wymiana okien / kontynuacja /
- założenie anteny zbiorczej do Internetu,
- częściowy remont instalacji elektrycznej i c.o.
- ogrodzenie od strony północnej.
Publiczne Gimnazjum w Dobrzyniu n. Wisłą.
Zostało zrobione:
- założono podłogi szwedzkie,
- zakupiono szafki na buty,
- zrobiono kapitalny remont łazienek,
- kapitalny remont łazienek i szatni dla dziewcząt,
- zakup sprzętu i stolików do klas,
- wyposażono salę w sprzęt audiowizualny,
- pomalowano korytarze i klatkę schodową,
- wymieniono oświetlenie w klasach i na korytarzach,
- założono kratę zabezpieczającą.
Na 2004 rok planowane jest:
- wymiana osłon grzejnikowych / jest to poważne zamierzenie, ponieważ wiąże się z tym uzupełnienie tynku pod grzejnikami /
- wymiana instalacji elektrycznej,
- kontynuacja wymiany wyposażenia w klasach
- wymiana instalacji elektrycznej
Rozmowy dotyczyły również klubów sportowych działających przy szkole podstawowej i gimnazjum. Poruszono problem klubu UKS „Skarpa”. Przez okres 3 lat nie będzie finansowany z uwagi na nieterminowe rozliczanie się wynikające z zawartej umowy z przyznanej dotacji prezesa Pana Raczyńskiego.
Zasugerowano aby rozwiązać klub pod nazwą „Skarpa” i powołać nowy z nowym prezesem na czele. Chodzi o to aby młodzież należąca do tego klubu nie ponosiła konsekwencji za nieuczciwość prezesa.

W dniu 19 marca Komisja kontynuowała wizytację po placówkach oświatowych.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu - jako załącznik nr 2)
Samorządowe Przedszkole w Dobrzyniu n.Wisłą. Pani Dyrektor Ewa Statkiwicz poinformowała komisję o tym co zostało zrobione.
Zrobiono kotłownię i założono ogrzewanie olejowe była to najdroższa inwestycja. Będzie dokończone ogrodzenie.
Remontu i powiększenia wymaga łazienka, istnieje również potrzeba naprawy dachu na budynku przedszkola.
Komisja uznała te potrzeby za konieczne i zasugerowała, że być może będzie można na ten cel przeznaczyć pieniądze z nadwyżki budżetowej.
Szkoła Podstawowa w Krojczynie. Wiele prac zostało zrobionych między innymi wymieniono okna. Szkoła posiada 11 oddziałów w tym dwa przedszkolne. Zatrudnionych jest 22 nauczycieli. Na dzień dzisiejszy jest potrzeba modernizacji parkietu na sali gimnastycznej, ponieważ obecnie jest bardzo ślisko co stanowi zagrożenie dla dzieci i młodzieży.
Następna sprawa to generalny remont dachu. Ten remont można wykonać tylko w porozumieniu z konserwatorem zabytków.
Publiczne Gimnazjum w Krojczynie. Jest 6 klas 148 uczniów. Szkoła posiada 4 izby lekcyjne.
Do pomalowania jest łazienka, Dom nauczyciela, garaż oraz remont dachu wspólnego dla gimnazjum i szkoły podstawowej.
Szkoła Podstawowa w Dyblinie. Szkoła jest bardzo zadbana. Uczęszcza tam 80 dzieci w tym dwa oddziały przedszkolne.
Potrzeby to:
- ocieplenie sali gimnastycznej oraz założenie ogrzewania oraz wymiana podłogi w sali.
Szkoła Podstawowa w Płomianach. Uczą się dzieci w klasie od 1-3.
Pani dyrektor tej placówki chciała by zrobić podłogi oraz ogrodzenie.
Podsumowując komisja stwierdziła, że jest zrobione bardzo dużo w szkołach, wszystkie placówki są zadbane i estetyczne. Są również i problemy, z którymi borykają się szkoły, na miarę możliwości placówki te będą w dalszym ciągu wspierane.

Protokółowała: Przewodniczący Komisji
Ryszard Dobieszewski
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 10:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1559
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 10:40

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5153370
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony