Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie  sprawie:     
Zarządzenie nr F.0050.1.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 2 stycznia 2020 roku zaciągnięcia kredytu długoterminowego Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.2.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 stycznia 2020 roku uchylające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Otwórz
Zarządzenie nr ZOS.0050.03.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2020 roku terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą  Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.04.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia30 stycznia 2020 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok Otwórz
Zarządzenie nr OiOS.0050.5.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 3 lutego 2020 roku Ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko młodszego referenta do spraw gospodarki mieszkaniowej w Referacie Gospodarczym w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr OiOS.0050.6.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 3 lutego 2020 roku realizacji rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" Otwórz
Zarządzenie nr OiOS.0050.7.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 lutego 2020 roku ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizacje zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  Otwórz
Zarządzenie nr DCSiT.0050.8.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 6 lutego 2020 roku wprowadzenia cennika usług świadczonych przez Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr IR.0050.9.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lutego 2020 roku przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w Programie Rewitalizacji Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2016-2022 Otwórz
Zarządzenie nr OŚiGW.0050.10.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 lutego 2020 roku powołania komisji do spraw weryfikacji wniosków na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2020r. Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.11.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 12 lutego 2020 roku zmieniające zarządzenie nr F.0050.4.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła na 2020 rok Otwórz
Zarządzenie nr IR.0050.12.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 lutego 2020 roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2020 r. Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.13.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 lutego 2020 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.14.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 lutego 2020 roku organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.15.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 lutego 2020 roku

 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.16.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 9 marca  2020 roku rozstrzygnięcia konkursu i przyznania dotacji na realizację zadań w ramach wspierania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2020 r. Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.17.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 marca  2020 roku ustalenia stawek amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w Gminie Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.18.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 12 marca 2020 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok Otwórz
Zarządzenie nr IR.0050.19.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 18 marca 2020 roku powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w 2020 r. Otwórz
Zarządzenie nr OISO.0050.20.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 18 marca 2020 roku ogłoszenia i przeprowadzenia naboru na urzędnicze stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.21.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 19 marca 2020 roku sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2019 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.22.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 26 marca 2020 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.23.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą  z dnia 10 kwietnia 2020 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok. Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.24.2020 Burmistrza Miasta i Gminy  Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2020 roku uchylające zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.25.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2020 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.26.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 maja 2020 roku podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości  prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.27.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 maja 2020 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.28.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 czerwca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.29.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 czerwca 2020 roku zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.30.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 4 czerwca 2020 roku zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.31.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 8 czerwca 2020 roku powołania Gminnego Biura Spisowego w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.32.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 czerwca 2020 roku zapewnienia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.33.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2020 roku zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Dobrzyńskiego Domu Kultury ,,Żak" w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.34.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 24 czerwca 2020 roku zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.35.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 czerwca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Dobrzyń nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.36.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2020 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.37.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2020 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.37A.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2020 roku zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2020 - 2038 Otwórz
Zarządzenie nr IR.0050.38.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 1 lipca 2020 roku powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2021-2027 Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.39.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 10 lipca 2020 roku zmian budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok Otwórz
Zarządzenie nr F.0050.40.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lipca 2020 roku zmiany budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok Otwórz
Zarządzenie nr OiSO.0050.41.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lipca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Dobrzyniu nad Wisłą Otwórz
Zarządzenie nr ZOS.0050.42.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 lipca 2020 roku powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Otwórz
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2020-01-02 11:22
  • zmodyfikował: Magdalena Sujka
    ostatnia modyfikacja: 2020-08-10 15:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 532
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-10 15:24

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5028199
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-10 15:24

Stopka strony