Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 14/04
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
z dnia 15 września 2004 roku


Obradom przewodniczył Ludomir Bylicki – Przewodniczący Komisji.
W spotkaniu uczestniczyło 6 członków komisji oraz Przewodniczący Komisji Budżetu.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu ).
Poza tym w spotkaniu uczestniczyli: Czesław Bender – Burmistrz Miasta
i Gminy, Zofia Jóźwiak – Kierownik referatu ds. Rozwoju Gospodarczego
i Urbanistyki oraz Roman Składanowski – insp. ds. Gospodarki Wodnej
i Ochrony Środowiska oraz Stanisław Litke – projektant programu ogólnego kanalizacji sanitarnej w gminie.
Przewodniczący komisji powitał obecnych uczestników obrad, a następnie stwierdził prawomocność. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.
Tematem spotkania była realizacja inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
Pan Roman Składanowski - insp. ds. Gospodarki Wodnej
i Ochrony Środowiska poinformował zebranych, że w tym roku na terenie gminy budowanych jest 20 oczyszczalni typ SEBIKO. Te czyszczalnie budowane są przez firmę wybraną w drodze przetargu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa z Baruchowa.
Głos zabrał projektant programu ogólnego kanalizacji sanitarnej w gminie Pan Stanisław Litke. Do jezior nie można odprowadzać ścieków, które dłużej niż dobę są przechowywane. Takie oczyszczalnie są eliminowane lub modernizowane zgodnie z wymogami Ochrony Środowiska.
Koszt budowy oczyszczalni wynosi dla 4-5 osób ok. 4.000 zł jest to cena katalogowa samego urządzenia. Do tego dochodzą koszty wykonania. Natomiast zbiorowa oczyszczalnia ścieków kosztuje ok. 200.000 –250.000 zł to również dotyczy tylko urządzeń plus koszty wykonania.
Na terenie gminy planowanych jest 80% skanalizowania terenu, czyli przydomowych oczyszczalni.
Krzysztof Jankowski – członek komisji zapytał czy w Grochowalsku planowana jest budowa zbiorowej oczyszczalni ścieków.
Zofia Jóźwiak - Zofia Jóźwiak – Kierownik referatu ds. Rozwoju Gospodarczego i Urbanistyki odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć. Przepisy zakazują odprowadzania oczyszczonych ścieków do jezior, musi to być inny ciek i dlatego tereny takie jak Lenie Wielkie, Chalin, które są przeznaczone pod turystykę związane są z zabudową oczyszczalni.
Ludomir Bylicki – Przewodniczący komisji, obecnie rolnik partycypuje
w kosztach budowy oczyszczalni, czy będzie taka możliwość aby był zwolniony z tych kosztów.
Czesław Bender – Burmistrz, jeżeli będą chętni, a nic się nie zmieni
w NFOŚiGW, który daje 30% ulgi kredytowej na pewno będziemy budować. Jeżeli będziemy mieli program kanalizacji, wystąpię do sołtysów aby mieszkańcy określili się co do budowy przydomowych oczyszczalni, wówczas będziemy mieli jasny obraz całej sytuacji. Myślę jednak, że zainteresowanie budową przydomowych oczyszczalni rośnie.
Bogusław Żuchowski – członek komisji. Ja uważam, że jeżeli koszty były by mniejsze na pewno chętnych by przybywało.
Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim zebranym za spotkanie .
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała Przewodniczący Komisji

Ludomir Bylicki
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 11:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1707
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 11:39

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5169572
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony