Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                 

                    Uchwała Nr VII/49/07

          Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 1 czerwca 2007 roku

 

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 rok

 

                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami / oraz art. 182, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104/. art. 420 ustawy z dnia 27 czerwca 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska  /Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku ze zmianami /

 

 

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

 

§ 1

I w uchwale Nr IV/11/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 stycznia 2007 roku

- w zarządzeniu Nr 1/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 stycznia 2007 roku,

- w zarządzeniu Nr 4/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 5 marca 2007 roku

- w uchwale Nr V/25/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 marca 2007 roku

- w uchwale Nr VI/33/07 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 kwietnia 2007 roku

- w zarządzeniu Nr 10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16 maja 2007 r.

 

wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 2

 

w § 1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 17.810.539,00 zł, zastępuje się kwotą 17.813.739,00 zł

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 4.583.255,00 zł

 

§ 3

 

w § 2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 21.500.539,00 zł zastępuje się kwotą 22.328.145,00 zł”

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 4.583.255,00 zł

 

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2007 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych  w kwocie 4.856.100,00 zł zastępuje się kwotą 4.996.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

 

1.    Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.514.406,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)        zaciąganych pożyczek w kwocie                                                      -     3.690.000,00 zł,

2)        wolne środki                                                                                      -        824.406,00 zł

2.      Przychody budżetu w wysokości 4.703.666,00 zł, rozchody w wysokości 189.260,00 zł, zgodnie   z załącznikiem nr 4.

 

 

§ 5

   

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-18 10:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1631
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-18 10:39

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5211460
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony