Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr 19)160)01

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ N. WISŁĄ
Z DNIA 16 LISTOPADA 2001 ROKU


w sprawie : wprowadzenia zmian w treści załączników nr 1 i 2 do uchwały
Nr 17)146)01 Rady Miejskiej, z dnia 27 kwietnia 2001 roku
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych, sposobu wydawania i cofania zezwoleń oraz
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.


Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 2 i art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o zmianie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 60, poz. 610 )

uchwala się co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w treści załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 17)146)01 jak następuje :
1.w załączniku nr 1 - po słowie „ sprzedaży „ dodaje się „ i podawania ‘, na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje „ z podziałem na punkty sprzedaży w ilości 29 i podawania ( gastronomia ) w ilości 6 punktów.
2.w załączniku nr 2 - w punkcie 3 po słowie „ alkoholowych „ dodaje się słowa „ zawierające powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) „
- po punkcie 7 dodaje się p-pkt 7a o treści : Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożywania na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
- punkt 11 otrzymuje brzmienie : „ Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej Ustawy jest produkt etylowy w stężeniu przekraczającym 0,5 %

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-05 10:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2031
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-05 10:12

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156752
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony