Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

P R O T O K Ó Ł Nr 24)02

obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych,
z dnia 30 sierpnia 2002 roku.Obradom przewodniczył mgr Kłobukowski Dariusz – Przewodniczący Komisji. Obecni na obradach 9 osób w)g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Ponadto w obradach uczestniczył Grzegorz Mazurek – dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty bez uwag.

Porządek obrad :
1. Ocena przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2002)2003.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy za I półrocze 2002 roku.
3. Sprawy bieżące.

do punktu 1
Informację o stanie przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2002)2003 na terenie miasta i gminy przedstawił Mazurek Grzegorz – dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.
W budynku szkoły w Dobrzyniu n. Wisłą, wszystkie prace inwestycyjne praktycznie zostały wykonane zgodnie z założeniami, wykonane ogrodzenie znacznie podniosło estetykę obiektu i bezpieczeństwo dla uczniów. Szkoła podstawowa w pełni przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego i może normalnie funkcjonować. W publicznym gimnazjum w Dobrzyniu n. Wisłą nastąpi zmiana na stanowisku dyrektora szkoły, w wyniku konkursu na stanowisko to zostanie powołany mgr Dariusz Kłobukowski. Pani Kalinowska Mieczysława, dotychczasowa dyrektor będzie prowadziła zajęcia lekcyjne matematyki w szkole podstawowej w Dyblinie i Krojczynie. Ponadto w publicznym gimnazjum będzie zmiana nauczyciela informatyki ze względu na długotrwałą niezdolność do pracy nauczycielki, która prowadziła te zajęcia w minionym roku szkolnym.
W budynku szkoły w Krojczynie zostały odebrane roboty w zakresie elewacji budynku, częściowej wymiany okien i miejscowej naprawy dachu. Na budynku starej szkoły wykonywana jest elewacja systemem gospodarczym przez pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta i Gminy w ramach robót publicznych. Pozostało jeszcze około 25 % powierzchni budynku do elewacji.
- 2 -

Jednak z uwagi na brak środków finansowych prace te będą dokończone ze środków budżetu gminy 2003 roku. Kadra pedagogiczna w pełni zabezpieczona zarówno w publicznym gimnazjum jak i szkole podstawowej. W szkole podstawowej nastąpiło zmniejszenie ilości oddziałów o jeden.
W budynku szkoły w Chalinie również zakończone zostały prace w zakresie elewacji zewnętrznej budynku, kadra pedagogiczna w pełni zabezpieczona zarówno w publicznym gimnazjum jak i szkole podstawowej, generalnie obydwie szkoły są w pełni przygotowane do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych. Dyrektor „ZOS” mocno podkreślił bardzo duże zaangażowanie ze strony dyrektorów szkół podczas prowadzonych prac inwestycyjnych.

W budynku szkoły podstawowej w Płomianach zostały wykonane drobne prace remontowe oraz zrobiona łazienka z dwoma oczkami, natomiast na przełomie września i października zostanie zakupiony zbiornik plastykowy na nieczystości płynne, a następnie zainstalowany w terminie możliwie najszybszym, tak aby uczniowie mogli korzystać od jesieni z urządzeń sanitarnych wewnątrz budynku. Kadra pedagogiczna zabezpieczona, szkoła w pełni przygotowana do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych. W budynku szkoły podstawowej w Mokowie zabezpieczony został dach, zainstalowana została instalacja alarmowa ze względu na zakupione komputery. Kadra pedagogiczna w pełni zabezpieczona, szkoła przygotowana do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych.
W szkole podstawowej w Dyblinie powstały ogromne problemy, szczególnie jeżeli chodzi o wymianę dachu, jest to bardzo droga inwestycja na, którą nie stać budżetu gminy, stąd zdecydowano o naprawie częściowej, w tych miejscach gdzie jest ona bezwzględnie konieczna. Roboty ruszyły dopiero w sierpniu, ponieważ nie można było znaleźć wykonawcy na remont częściowy. Budynek 150 letni jest w bardzo złym stanie technicznym, wszystkie belki są pruchniejące, opadają z sufitów tynki wraz z trzcinową podbitką. Zdjęto powałę, a docieplenie będzie zrobione wełną mineralną i ten fakt zabezpieczy w dużym stopniu obciążenie budynku. Niemniej jednak konieczne jest zrobienie ekspertyzy budowlanej, ponieważ istnieje obawa grożącej katastrofy budowlanej, tym bardziej, że na piętrze budynku zamieszkują trzy rodziny. Kadra pedagogiczna zabezpieczona.
Dyrektor „ZOS” poinformował również, że został przeprowadzony przetarg na dowóz dzieci do szkoły w Chalinie, najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Jacek Balcerowski i z nim została spisana umowa, w drodze zapytania o cenę ustalono podmiot od, którego będzie kupowany olej napędowy pod potrzeby autokarów szkolnych.
Komisja wniosła o dofinansowanie prowadzonej inwestycji w budynku szkoły podstawowej w Dyblinie oraz dofinansowanie naprawy sufitu w sali lekcyjnej nr 1.


- 3 -

do punktu 2
Przewodniczący Dariusz Kłobukowski poinformował członków Komisji o przebiegu realizacji budżetu gminy w)g stanu na dzień 30 czerwca 2002 roku. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 6.935.818 zł co stanowi 57,99 % zakładanego planu. Zaległości z tytułu należności wynoszą 434.551 zł, znaczny wpływ na wykazane zaległości mają przypisane odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 130.622 zł. Jeżeli chodzi o stronę wydatków, zrealizowano je w wysokości 5.253.484 zł. Przewodniczący Komisji podkreślił, że sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze będzie szczegółowo analizowane na obradach Sesji Rady Miejskiej, która zaplanowana jest na 12 września 2002 roku.

do punktu 3

Przewodniczący Komisji w nawiązaniu do wypracowanego wniosku przez Komisję na obradach w dniu 09 maja 2002 roku wyjaśnił, że Zarząd Miasta i Gminy podjął działania zmierzające do przejęcia podstawowej opieki zdrowotnej z terenu naszego miasta i gminy. Na wniosek Zarządu Samodzielny Publiczny ZOZ przesłał zestawienia kosztów bezpośrednich za I kwartał 2002 roku w rozbiciu na poszczególne Ośrodki. Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy wraz z dwoma członkami Zarządu był na rozmowie w przedmiotowej sprawie u Komisarza w Lipnie.
( zestawienia kosztów stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokółu )
Na tym obrady Komisji zostały zakończone.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji

mgr Dariusz Kłobukowski

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-05-24 10:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1777
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-05-24 10:09

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5167442
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony