Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE Nr F.N.0050.16.2016

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 31 marca 2016 roku

 

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobrzyń nad Wisłą za 2015 rok.

 

Na podstawie 30 ust. 2 pkt. 4, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515, 1045 i 1890) i art. 267 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, 938, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150), art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 296).

Burmistrz Miasta i Gminy

zarządza, co następuje:

 

§ 1. Realizując Uchwałę Nr V/17/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok ze zmianami, przedkłada się informację z wykonania budżetu za 2015 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

1. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1) Dochody budżetowe plan – 26.881.340,64 wykonanie – 25.252.664,77 tj. 93,94 %;

2) Wydatki budżetowe plan – 28.677.487,42 wykonanie – 26.987.257,54 tj. 94,11 %;

3) Planowany deficyt – -1.796.146,78 wykonany deficyt – -1.734.592,77.

2. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1) Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

Dotacje plan – 3.900.499,12 wykonanie – 3.874.005,88 tj. 99,32%;

2) Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:

a) Dochody plan – 115.000,00 wykonanie – 116.786,22 tj. 101,55%,

b) Wydatki plan – 130.699,04 wykonanie – 120.513,56 tj. 92,21%;

3) Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska:

a) Dochody plan – 15.000,00 wykonanie – 15.058,57 tj. 100,39%,

b) Wydatki plan – 42.207,70 wykonanie – 5.226,96 tj. 12,39%.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykonaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy;

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą;

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

nazwa dziennika urzędowego- Dziennik Urzędowy województwa Kujawsko-Pomorskiego

- Rocznik: 2016

- Pozycja: 1397

- data ogłoszenia: 14 kwietnia 2016

-jednolity identyfikator aktu:http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2016/1397/akt.pdf

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-04-04 09:29
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-04-14 09:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1312
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-04-14 09:33

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5222948
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony