Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XII/73/2011

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 listopada 2011 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą Porozumienia z Gminą Bobrowniki, Gminą Chrostkowo, Gminą Wielgie, Gminą Kikół, Gminą Lipno, Gminą Miasta Lipna, Miastem i Gminą Skępe i Gminą Tłuchowo regulującego zasady  współdziałania w/w jednostek w przedmiocie wykonania zadania publicznego.

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Wyraża się zgodę na podpisanie przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą Porozumienia z Gminą Bobrowniki, Gminą Chrostkowo, Gminą Wielgie, Gminą Kikół, Gminą Lipno, Gminą Miasta Lipna, Miastem i Gminą Skępe i Gminą Tłuchowo w sprawie współdziałania Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z w/w jednostkami samorządu terytorialnego działającymi jako Zamawiający przy wspólnym zorganizowaniu i przeprowadzeniu przetargu na dostawę energii elektrycznej
do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego w/w jednostek samorządu terytorialnego. Porozumienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty
na  terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

Uzasadnienie


do uchwały Nr XII/73/2011 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29 listopada 2011 roku


w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą Porozumienia z Gminą Wielgie, Gminą Bobrowniki, Gminą Chrostkowo, Gminą Kikół, Gminą Lipno, Gminą Miasta Lipna, Miastem i Gminą Skępe i Gminą Tłuchowo regulującego zasady współdziałania  w/w jednostek w przedmiocie wykonania zadania publicznego.

     Celem podpisania przez Miasto i Gminę Dobrzyń nad Wisłą Porozumienia z Gminą Bobrowniki, Gminą Chrostkowo, Gminą Wielgie, Gminą Kikół, Gminą Lipno, Gminą Miasta Lipna, Miastem i Gminą Skępe oraz Gminą Tłuchowo jest wspólne przeprowadzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej dla lokali, obiektów oraz na potrzeby oświetlenia drogowego w/w jednostek samorządu terytorialnego.

           Zadanie to ma na celu zminimalizowanie kosztów ponoszonych za dostarczenie oraz zużycie energii elektrycznej. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

drukuj ()

  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-06-29 10:11
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-26 08:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1096
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-26 08:09

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5209221
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony