Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVI/87/04
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 7 października 2004r


w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Miejską.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e w związku z art. 58 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami/

uchwala się, co następuje:

§ 1

Zaciągnąć długoterminowe zobowiązanie w wysokości do 160 000,00 PLN słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa pomostu spacerowego w Chalinie”
§ 2

Warunkiem rozpoczęcia zadania będzie zawarcie umowy o przyznaniu dofinansowania z Sektorowego Programu Operacyjnego.

§ 3

Zobowiązanie, określone w § 1 pokryte będzie z wpływów z podatku rolnego, od nieruchomości i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
w wysokości: do 160 000,00 PLN w roku 2005 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


U Z A S A D N I E N I EW ramach uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego - restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, proponuje się realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa pomostu
w Chalinie”.

Celem inwestycji jest podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności gminy, a w szczególności wsi Chalin. Poprzez stworzenie bazy turystyczno – rekreacyjnej, wraz z innymi inwestycjami zagospodarowania terenów wiejskich, stworzy warunki do pełniejszego wykorzystania walorów przyrodniczych
i krajobrazowych Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-12 11:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2181
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-12 11:47

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5209452
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony