Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

KOMUNIKAT BURMISTRZ MIASTA I GMINY
DOBRZYŃ NAD WISŁĄ


Informuję mieszkańców miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą, że dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opublikowana w Dz. U. Nr 152, pod poz. 897, która nakłada na gminę obowiązek stopniowego wprowadzania nowego systemu gospodarki odpadami, najpóźniej do dnia   1 lipca 2013 roku. Harmonogram działań określonych w ustawie przedstawia się następująco:
30  czerwca  2012 roku
Sejmik  wojewódzki  uchwala  zaktualizowany  Wojewódzki  Plan Gospodarki  Odpadami oraz  podejmuje uchwałę w sprawie  jego wykonania (określa instalacje regionalne).
31  grudnia  2012 roku
Upływa   termin   uchwalenia  przez gminy  nowego  regulaminu utrzymania czystości i porządku  w gminach (dostosowanie do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami).
31 grudnia  2012 roku
Upływa   termin  podjęcia  przez  Radę  Miejską w Dobrzyniu nad Wisłą uchwał w sprawie:
•    określenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami,
•    terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi,
•    wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
•    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
1 lipca  2013 roku
Od  tego dnia rozpoczyna działać nowy system gospodarowania odpadami  komunalnymi.
Od 1 stycznia 2012 r. w miejsce zezwoleń wydawanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, prowadzony będzie rejestr działalności regulowanej. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, będą obowiązani złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą ul. Szkolna 1, wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej.
Nie dotyczy to przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy. Zezwolenia te zachowują ważność do końca 2012 r. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości według znowelizowanych przepisów, zacznie obowiązywać na nowych zasadach od 1 lipca 2013 r.
Od tego terminu właściciele nieruchomości zamieszkanych będą obowiązani wnosić do gminy tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami, która może być uzależniona od  liczby osób zamieszkujących nieruchomość lub powierzchni lokalu albo zużycia wody. Termin ten jest ostateczny. Do chwili wprowadzenia nowych przepisów gospodarowania odpadami komunalnymi, odbiór tych odpadów będzie prowadzony według dotychczasowych zasad.


Szczegółowe informacje o zmianach związanych z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą ul. Szkolna 1, Referat Gospodarki Gminnej i Mieszkaniowej, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8 30 do 15 30  -  I piętro, pokój 23 albo telefonicznie pod   nr 54 253 05 27.


/-/ inż. Ryszard Dobieszewski

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-27 13:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-27 13:37

KOMUNIKAT BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

 • opublikował: Jarosław Nowiński
  data publikacji: 2012-09-21 11:45

Załączniki:

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-02-27 13:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-27 13:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3672
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-21 11:45

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4939516
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-01 15:12

Stopka strony