Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 


 


 

Uchwała Nr XXXIII/203/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 21 maja 2010 roku


 

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą do realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej”, w ramach Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych”, Działania 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 142, poz. 1591 ze zm.)


 

uchwala się, co następuje:


 

§1.

Miasto i Gmina Dobrzyń n. Wisła zamierza przystąpić do realizacji projektu pn. ,,Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej ”, w ramach Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych”, Działania 9.1. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą do podpisania porozumienia i umowy w sprawie realizacji projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej” w ramach POKL, Poddziałania 9.1.2.


 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą


 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2010-09-13 09:21

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1180
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-09-13 09:34

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5218378
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony