Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR FN 0050.18.2013

 

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 23 maja 2013 roku

 

w sprawie: sporządzania wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie

podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg .

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Dz Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami.) oraz art. 37 ust 1 pkt 2 lit „f” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

§ 2

 

Wykaz udostępniany jest przez okres jednego miesiąca.

 

§ 3

 

W wykazie podaje się imię i nazwisko lub nazwę podatnika, wysokość umorzenia oraz przyczynę udzielenia ulgi

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Finansowego.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 658
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-06-11 12:52

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4253258
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-13 14:05

Stopka strony