Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

      UCHWAŁA NR VII/24/2015

RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 23 lutego 2015 roku

 

           w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy na 2015 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)

 

uchwala się, co następuje:

§ 1

 

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2015 rok, przyjętym Uchwałą                   Nr V/17/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 stycznia 2015 roku, zmienionym:

- Zarządzeniem Nr F.N.0050.5.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia             28 stycznia 2015 roku,

-Uchwałą VI/23/2015 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 11 lutego 2015 roku,

 

 

 1. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy o kwotę  270.184,00 zł  

zgodnie z załącznikiem  Nr 1. Ostateczna kwota dochodów 24.677.066,31 zł – z tego:

 1. dochody bieżące w kwocie 24.377.066,31 zł;
 2. dochody majątkowe w kwocie 300.000,00 zł;
 3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.915.282,66 zł – załącznik nr 3.

 

 1. Zmniejsza się wydatki  budżetu Miasta i Gminy o kwotę 270.184,00 zł

zgodnie  z załącznikiem Nr 2. Ostateczna kwota wydatków 26.925.819,31 zł –  z tego:

 1. wydatki bieżące w wysokości 24.231.441,31 zł w tym na: 
 1.   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                               12.906.440,00 zł,
 2.  Dotacje                                                                                    962.500,00 zł,
 3. wydatki na obsługę długu                                                              120.000,00 zł,
 1. wydatki majątkowe w 2015 r. w wysokości                                     2.694.378,00 zł;
 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 2.915.282,66 zł – załącznik nr 3a.

                                                            § 2                                                             

 Zmienia się plan wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie   

 z załącznikiem nr 4.

    § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

                                                                              § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

- Nazwa dziennika urzędowego - Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego

- Rocznik: 2015

- Pozycja: 646

- Data ogłoszenia: 5 marca 2015

- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2015/646/akt.pdf

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 941
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-11-09 14:54

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5180765
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony