Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 35/04
Komisji Budżetu i Finansów z dnia 30 marca 2004 roku


Obradom przewodniczył Marek Skonieczny – Przewodniczący Komisji.
W obradach uczestniczyło 7 członków komisji budżetu i finansów.
( lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu – jako załącznik nr 1)
Ponadto w obradach uczestniczył Czesław Bender - Burmistrz Miasta i Gminy, Zastępca Burmistrza – Grzegorz Ryczkowski, Grażyna Habasińska – Sekretarz, Celina Witkowska - Skarbnik oraz Jerzy Żurawski – Przewodniczący Rady Miejskiej.
Przewodniczący Komisji powitał uczestników obrad, a następnie stwierdził prawomocność. Protokół z ostatnich obrad został przyjęty jednogłośnie.
Tematem spotkania była analiza wykonania budżetu za rok 2003.
Przewodniczący komisji poprosił Skarbnika o przedstawienie informacji dotyczącej wykonania budżetu.
Dochody
Dochody budżetowe zaplanowane zostały w 2003 roku w ogólnej kwocie 12.142.406 zł. Zrealizowano je w wysokości 12.154.547 zł, co stanowi 100,10 % planu określonego uchwałami budżetowymi.
W dochodach ogółem najbardziej znaczący udział w realizacji dochodów gminy mają odpowiednio: subwencje – 62,99%, dochody własne – 27,94%, dotacje 9,07%. Najwyższe źródło dochodów stanowi subwencja oświatowa i wynosi 45,98%.
Wydatki
Zaplanowane w kwocie 13.149.078,00 zł wydatki budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 12.471.653 zł, co stanowi 94,85%.
Wydatki bieżące wyniosły – 35,55%
Wydatki majątkowe – 7,38%
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55,89%
Dotacje przekazane – 0,96%
Udział wydatków na obsługę długu – 0,22%
Najwyższy udział w wydatkach ogółem stanowi:
- Oświata i wychowanie – 51,74%
- Administracja Publiczna – 18,15%
- Opieka Społeczna – 9,13%
- Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – 6,18%
- Transport i łączność – 3,72%
Niewykonane wydatki do planu ogółem wynoszą – 677.425,00 zł
( pełna treść informacji z wykonania budżetu za rok 2003 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu )
Burmistrz Miasta i Gminy powiedział, że planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.006.672,00 zł, osiągnięty został w wysokości 317.106,00 zł
Nadwyżka budżetowa wyniosła 452.066,00 zł.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała : Przewodniczący Komisji:

Marek Skonieczny

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-21 10:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1695
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-10-26 09:13

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5159532
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony