Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVI/86/04
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą,
z dnia 7 października 2004 roku

w sprawie: zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania uczniów
w szkołach podstawowych /gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych/ oraz zasad zwrotu wydatków.

Na podstawie art.17 ust.1 pkt 14 w związku z art.36 pkt 2 lit. J, art.48 ust.5 i art.88 ust.2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.
/Dz. U. Nr 64,poz.593 z 2004r./ oraz art.18 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr142,
poz.1591 ze zmianami /.uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się zasady przyznawania pomocy w formie dożywiania uczniów
oraz zasady zwrotu wydatków, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko-gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 22/179/02 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 29marca 2002 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.


  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-12 11:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2314
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-12 11:47

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5180613
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony