Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie nr 21/07

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 20 sierpnia 2007 roku

w sprawie: ustalenia dodatków funkcyjnych i dodatku motywacyjnego dla dyrektorów: przedszkola samorządowego, szkół podstawowych i publicznych gimnazjów z terenu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą.

                Na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 i §20 ust 1 pkt 2 Uchwały nr V/19/07 Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie: ustalenia Regulaminy określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w okresie od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

postanawiam:

§1

Ustalić dla dyrektorów przedszkola samorządowego, szkół podstawowych i publicznych gimnazjów z terenu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą dodatki funkcyjne, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia i dodatki motywacyjne w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Ustalić dla dyrektorów przedszkola samorządowego, szkół podstawowych i publicznych gimnazjów z terenu miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§3

Tracą moc zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą:

- Nr 17/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r.,

- Nr 18/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2007 r.

 

Załącznik nr 1

Dodatki funkcyjne dla dyrektorów: przedszkola samorządowego, szkół podstawowych i publicznych gimnazjów.

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w złotych

1.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu n. Wisłą

535

2.

Dyrektor szkoły Podstawowej w Chalinie

540

3.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krojczynie

545

4.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dyblinie

470

5.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniu n. Wisłą

540

6.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Chalinie

490

7.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Krojczynie

495

8.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Dobrzyniu n. Wisłą

300

 

Załącznik nr 2

Dodatki motywacyjne dla dyrektorów: przedszkola samorządowego, szkół podstawowych i publicznych gimnazjów.

Lp.

Wyszczególnienie

% wynagrodzenia zasadniczego

1.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu n. Wisłą

15%

2.

Dyrektor szkoły Podstawowej w Chalinie

20%

3.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krojczynie

20%

4.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dyblinie

20%

5.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniu n. Wisłą

20%

6.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Chalinie

20%

7.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Krojczynie

15%

8.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Dobrzyniu n. Wisłą

20%

 

  • opublikował: Karol Kalinowski
    data publikacji: 2014-04-08 09:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 888
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-04-08 09:29

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5223112
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony