Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR III/17/02
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 30 grudnia 2002 rokuw sprawie: zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c”, art. 58 ust. 2 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku,
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 600
ze zmianami)uchwala się, co następuje:


§ 1

1. Zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 258.000 zł (słownie:
dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą
w roku 2003.

2. Na zabezpieczenie pożyczki proponuje się:
- weksel własny in blanco.
§ 2

Zobowiązanie określone w § 1 będzie finansowane z dochodów własnych gminy – z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 3

Ustala się okres spłaty pożyczki na pięć lat.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 09:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2288
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 09:43

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5200961
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony