Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

Z sołeckiego zebrania sprawozdawczo - wyborczego, które odbyło się                                              w dniu 15 luty  2011 r. o godz. 1500 w sołectwie Grochowalsk,

 

Na ogólną ilość 341  uprawnionych do głosowania, obecnych było 69

mieszkańców sołectwa co stanowi 20 %                                                                           (lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu).

 

Zebranie otworzył sołtys wsi Grochowalsk, Pan Amroziewicz Tadeusz, który stwierdził prawomocność zebrania w pierwszym terminie wymaganej  liczby mieszkańców*.

(* niepotrzebne  skreślić)

Następnie przedstawiono uczestnikom zebrania porządek obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez głosowanie.

W zebraniu uczestniczyli:

 

Ryszard Dobieszewski- Burmistrz Miasta i Gminy

Renata Kwiatkowka- inspektor ds. obsługi rady

Damian Ptaszyński- Radny Rady Miasta

Amroziewicz Tadeusz-Sołtys kadencji 2007- 2011

 

 

 

 

 

Porządek zebrania:

1.      Wybór Przewodniczącego zebrania,

2.      Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2007 – 2011:                         Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.      Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym: sołtysa i rady sołeckiej,

4.      Wybór  kandydatki do Gminnej Rady Kobiet

5.      Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” na kadencję,

6.      Sprawy różne,

7.      Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Ad. 1   Na Przewodniczącego zebrania został wybrany Pan Amroziewicz Tadeusz

Ad. 2

a)      sprawozdanie z działalności sołtysa za okres kadencji 2007 – 2011 złożył Pan Amroziewicz Tadeusz

( sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)

b)      sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej złożył Pan

brak

( sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)

 

Ad. 3   Przedstawiciel  Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pani Kwiatkowska Renata

 Poinformował, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.

 

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej uczestnicy zebrania powołali komisję skrutacyjną   w składzie:

1.      Tadeusz Wiatr

2.      Wasielewski Grzegorz

3.      Biernacki Stanisław

Jako kandydaci na sołtysa zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Amroziewicz Tadeusz

2.      Wasielewska Romana

 

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Suski Mirosław

2.      Ręczkowski Lech

3.      Krzemiński Paweł

 

Komisję przeprowadziła wybory Sołtysa w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Amroziewicz Tadeusz - 46 głosów,

2.      Wasilewska Romana – 23 głosów,

Sołtysem wybranoPana  Amroziewicza Tadeusza

 

Komisja przeprowadziła wybory Rady sołeckiej  w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Suski Mirosław - ……….. głosów,

2.      Ręczkowski Lech- ………... głosów,

3.      Krzemiński Paweł. - ………... głosów,

W skład rady sołeckiej zostali wybrani:

1.      Suski Mirosław ,

2 Ręczkowski Lech,

3 Krzemiński Paweł

Ad.4

Kandydatką do Gminnej  Rady Kobiet wybrane zostały

 

Bożena Wiatr

Grażyna Suska

 

Ad. 5

Delegatem do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” został wybrany

Pan Stanisław Biernacki

 

Ad. 6

1.      Naprawa dróg w okolicach nowopowstałych wiatraków.

2.      Zamontowanie drugiej tablicy ogłoszeniowej przy sklepie Pani Krzemińskiej

3.      Zakup gier planszowych do świetlicy dla dzieci i młodzieży korzystających ze świetlicy. (Pani Wasielewska Romana wyraziła chęć sprawowania opieki nad dziećmi)

 

Protokółował(a):                    Podpisy Komisji:                    Przewodniczący zebrania:

…………………..                 …………………..                 ………………………………

…………………..

…………………..

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-28 11:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1226
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-25 13:27

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5211673
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony