Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr F.N.0050.30.2013

 

Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń n. Wisłą

z dnia 11 września 2013 roku

 

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2013 rok

 

          Na podstawie art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami oraz § 13 pkt. 4 uchwały Nr XXII/123/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012 roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy

zarządza, co następuje:

 

§ 1

W budżecie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2013 rok, przyjętym uchwalą Nr XXII/123/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 grudnia 2012 roku

zmienionym:

- uchwałą Nr XXIV/136/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 stycznia 2013 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.5.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia    22 lutego 2013 roku,

- uchwałą Nr XXV/141/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.14.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia    22 kwietnia 2013 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.15.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia    25 kwietnia 2013 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.16.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia    14 maja 2013 roku,

- uchwałą Nr XXVI/156/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 maja 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.20.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia    10 czerwca 2013 roku,

- uchwałą Nr XXVII/157/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 18 czerwca 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.22.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia    28 czerwca 2013 roku,

- zarządzeniem Nr F.N.0050.24.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia    16 lipca 2013 roku,

- uchwałą Nr XXVIII/162/2013 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 23 lipca 2013 roku

- zarządzeniem Nr F.N.0050.28.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła z dnia    22 sierpnia 2013 roku,

 

Dokonać. zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze zwiększeniem planu dotacji celowych oraz dokonać przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

 

§ 2

 

zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 o kwotę 23.877,00 zł.

Ostateczna kwota dochodów -  30.635.252,00 zł, z tego:

-  dochody bieżące w kwocie 29.885.252,00 zł

-  dochody majątkowe w kwocie  750.000,00 zł.

  1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  zleconych ustawami odrębnymi ustawami w wysokości 3.674.127,00 zł .

zwiększa się wydatki  budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 o kwotę 23.877,00 zł.

Ostateczna kwota wydatków – 29.516.432,00 zł, z tego:

  1. wydatki bieżące w wysokości 26.645.109,00 zł, w tym na: 
  1.   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(razem z POKL)           12.729.865,00 zł,
  2.  Dotacje                                                                                                      740.979,00 zł,
  3. wydatki na obsługę długu                                                                          300.000,00 zł,
  1. wydatki majątkowe w 2013 r. w wysokości                                          2.871.323 ,00 zł.
  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 3.674.127,00 zł.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

drukuj ()

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 821
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-03 09:08

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5224490
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony