Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr 8/ 2003 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie : sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2002 rok

Na podstawie art. 136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 15 poz148 /, art. 30 ust. 1, art. 42 i art. 62 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych /Dz. U. Nr 62 poz.718 ze zm./

Zarządzam co następuje:

§ 1

Realizując uchwałę Nr 21/167/01 Rady Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy za 2002 rok wraz z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2002 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

I Realizacja dochodów i wydatków budżetowych:

1. Dochody budżetowe plan 12.826.975 zł wykonanie 13.000.801 zł

2. Wydatki budżetowe plan 13.382.475 zł wykonanie 12.559.682 zł

w tym : wydatki
majątkowe plan 2.;347.951 zł wykonanie 2.160.046 zł

3. Deficyt budżetu plan 555.500 zł wykonanie -0-

4. Nadwyżka budżetu plan -0- wykonanie 441.119 zł

II Realizacja planów finansowych tzw. Zadań okołobudżetowych:

1.Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami:

Dotacje plan 1.371.996 zł wykonanie 1.362.668 zł
Wydatki plan 1.371.996 zł wykonanie 1.362.668 zł

2.Realizacja programu rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dochody plan 80.000 zł wykonanie 79.291 zł
Wydatki plan 80.000 zł wykonanie 55.068 zł

3.Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Przychody 10.487 zł
Wydatki 5.417 zł

§ 2

1. Poinformować Mieszkańców o wykonaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń.

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002 r. Radzie Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2002 r. przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-09-13 10:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2168
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-09-13 10:05

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5218388
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-30 15:03

Stopka strony