Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                                                 

 

 

Uchwała Nr X/70/07

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 12 listopada 2007 roku

 

 

 

w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury - „Dobrzyński    Dom  Kultury ŻAK”

 

 

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 9 art. 9 ust 1 i art. 18 ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001, nr 142 poz. 1591
z późn. zm.) oraz art. 9, art. 11, art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001, nr 13 poz. 132 z późn. zm.).

 

 

 

 uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Dobrzyński Dom Kultury ŻAK” zwaną dalej Domem Kultury.

2.Dom Kultury może rozpocząć  działalność  z chwilą wpisu do  rejestru                gminnych instytucji kultury.

 

§ 2

 

1.Siedzibą Domu Kultury jest:

   ul. Szkolna 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

2.Terenami działania jest obszar Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 3

 

Do zadań Domu Kultury należy wykonywanie zadań własnych gminy
w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Szczegółowy zakres działania określa statut Domu Kultury.

                                                        § 4

 

1.Burmistrz Dobrzynia nad Wisła odda Domowi w użyczenie część budynku znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność gminy, działka ewidencyjna nr 694, 695 przy ul. Szkolnej 2, z przeznaczeniem na siedzibę
i prowadzenie działalności statutowej.

2.Składniki majątku ruchomego przekazane zostaną protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

                                                        § 5

 

1.Działalność Domu Kultury będzie finansowana z dotacji udzielonej corocznie
z budżetu gminy.

2.Dom Kultury może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe
z wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, wpływów
z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów 
i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

 

                                                        § 6

 

Nadaje się Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

                                                        § 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

                                                        § 8

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2008 roku.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-18 14:44
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2008-03-18 14:48
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2008-03-18 14:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1594
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-03-18 14:53

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168559
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony