Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr III/14/10

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 grudnia 2010 roku

 

w sprawie:nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Mokówko

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku          o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża zgodę na nabycie niżej wymienionych nieruchomości, położonych w obrębie geodezyjnym Mokówko, zajętych pod drogę gminną oznaczonych jako działki:

 

L.p.

Nr działki

Powierzchnia działki

Oznaczenie KW

1.

103/3

0,0227

Nr 26387

2.

77/3

131/1

0,0619

0,0629

Nr 9004

3.

219/2

0,0301

brak

4.

102/3

135/3

88/4

134/4

134/6

0,0464

0,0429

0,0085

0,0155

0,0454

Nr 5467

 

Nr 4743

 

Nr 13063

5.

74/3

130/1

69/6

69/8

129/1

0,0656

0,0613

0,0199

0,0352

0,0668

Nr 7398

 

 Nr 5517

6.

128/1

0,0122

Nr 22195

7.

136/2

0,0952

Nr 7442

8.

84/3

133/2

0,0325

0,0645

Nr 13485

9.

60/4

0,0131

Nr 34102

10.

80/3

0,0270

Brak(postanowienie sądu)

 

 

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

W 2009 roku w ramach przedsięwzięcia p. n. ,, Budowa drogi gminnej Mokówko – Borowo” zrealizowane zostałoposzerzenie istniejącego pasa drogi gminnej oraz utwardzenie nawierzchni jezdni. Zajęcie gruntów pod poszerzenie pasa nastąpiło na podstawie wstępnych umów darowizny zawartych z właścicielami gruntów. W umowach określono, że ostateczne ustalenie powierzchni nastąpi po wybudowaniu drogi i dokonaniu szczegółowych pomiarów geodezyjnych. Gmina zobowiązała
się do sporządzenia ostatecznych umów darowizny w formie aktów notarialnych.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku            o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) do wyłącznej właściwości rady gminy należypodejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania                     i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.  Do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-09 13:29
  • opublikował: Jarosław Nowiński
    data publikacji: 2012-09-25 10:04

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1107
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2012-09-25 10:05

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156021
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony