Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XXIII/158/09

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 27 kwietnia 2009 roku

zmiana uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/97/08 i Nr XIV/96/08 z dnia 14 kwietnia 2008 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1519
ze zm.) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),

uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXII/151/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia
23 marca 2009 roku w sprawie uchylenia Regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/97/08 i Nr XIV/96/08 z dnia 14 kwietnia 2008 roku §3 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń
nad Wisłą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-06-17 09:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1181
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-06-17 09:11

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168723
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony