Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Uchwała Nr XXII/153/09

Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 23 marca 2009 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c”, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104
z późniejszymi zmianami ),

uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w 2009 roku w wysokości 450.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w banku wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami ) na sfinansowanie 2 zadań inwestycyjnych pod nazwą – „ Wykonanie dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogi gminnej w Glewie Mokrym” oraz inwestycji „Budowa drogi gminnej Mokówko – Borowo”.

2. Spłata kredytu nastąpi w latach: od 2010 do 2012 .

§ 2

Kredyt zostanie zabezpieczony wekslem in blanco.

§ 3

Zaciągnięte zobowiązanie finansowe, określone w § 1 uchwały zostanie
w całości pokryte z dochodów własnych budżetu Gminy - udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Uzasadnienie:

W planie finansowym na 2009 rok zaplanowano deficyt budżetowy
w kwocie 5.173.323,00 zł na realizację inwestycji na 2009 rok wg. załącznika nr 4 do Projektu Uchwały zmieniającej budżet z dnia 23 marca 2009 roku pokryty:

- pożyczkami długoterminowymi – 292.125,00 zł

- kredytami długoterminowymi – 4.881.198,00 zł

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 14:26
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-28 14:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1345
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2009-05-13 13:40

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5163008
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony