Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


UCHWAŁA Nr XI/61/04
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 27 lutego 2004 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 22 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz.543)


uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyrazić zgodę na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą własności nieruchomości położonej w Krojczynie gmina Dobrzyń nad Wisłą, oznaczonej jako działka Nr 102/1 o powierzchni 0,0020 ha.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Działka 102/1 o powierzchni 0,0020 ha wydzielona została z drogi wojewódzkiej i znajduje się na tej działce część budynku mieszkalnego, którego większa część położona jest na działce nr 149/1 będącej własnością Gminy Dobrzyń nad Wisłą. (KW 7579). Dla nabywanej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Lipnie KW 30 225.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Zarządzeniem Nr 5/2004 z dnia 15 stycznia 2004 r. już wyraził zgodę na dokonanie darowizny powyższej działki.

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 12:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2177
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 12:35

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5168134
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony