Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

                                                                      
Uchwała Nr XXXVI/216/10 
Rady Miejskiej  Dobrzyń nad Wisłą

z dnia 29 października 2010 roku

 

w sprawie: określenia dziennej stawki opłaty targowej.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                         o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591
ze zmianami) oraz art. 19 pkt 1 lit. a, art. 15  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku                  o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 ze zm.) oraz na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów) z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011 r. ( Monitor Polski z 2010 r. Nr 55 poz. 755)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wysokość dziennej stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej prowadzących sprzedaż
za każdy dzień w kwocie 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100).

 

§ 2

Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż z ręki, kosza, wiadra.

 

§ 3

Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

 

§ 4

Pobór opłaty targowej dokonywany jest w drodze inkasa przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń n.Wisłą.

 

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXI/130/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie opłaty targowej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

  • opublikował: Karolina Ziębakowska
    data publikacji: 2011-03-09 09:21

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 917
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-09 09:01

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5156183
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-15 13:11

Stopka strony