Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

PROTOKÓŁ

Z sołeckiego zebrania sprawozdawczo - wyborczego, które odbyło się                                              w dniu 18 lutego 2011 r. o godz. 12 w sołectwie  Kochoń

 

Na ogólną ilość 89 uprawnionych do głosowania, obecnych było 28 mieszkańców sołectwa co stanowi 3 %    (lista obecności w załączeniu do niniejszego protokółu).

 

Zebranie otworzył sołtys wsi Kochoń Pan Zbigniew Dorsz, który stwierdził prawomocność zebrania w 1 terminie  

Następnie przedstawiono uczestnikom zebrania porządek obrad.

Porządek obrad został przyjęty przez głosowanie.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Ryszard Dobieszewski -  Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisła
 2. Renata Kwiatkowska – Inspektor do spraw obsługi rady
 3. Zbigniew Dorsz – Sołtys wsi Kochoń

 

Porządek zebrania:

1.      Wybór Przewodniczącego zebrania,

2.      Złożenie sprawozdań z działalności za okres kadencji 2007 – 2011:                         Sołtysa i Rady Sołeckiej,

3.      Przeprowadzenie wyborów w głosowaniu tajnym: sołtysa i rady sołeckiej,

4.      Wybór  kandydatki do Gminnej Rady Kobiet

5.      Wybór Delegata do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” na kadencję,

6.      Sprawy różne,

7.      Wolne wnioski i zapytania.

 

 

Ad. 1   Na Przewodniczącego zebrania został wybrany Pan Zbigniew Dorsz

Ad. 2

a)      sprawozdanie z działalności sołtysa za okres kadencji 2007 – 2011 złożył Pan

Zbigniew Dorsz – sołtys wsi Kochoń

( sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu)

 

 

Ad. 3   Przedstawiciel  Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą Pani Renata Kwiatkowska

Poinformował, że zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa, uprawnionych do głosowania.

 

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysa oraz rady sołeckiej uczestnicy zebrania powołali komisję skrutacyjną   w składzie:

1.       Kaczkowski Jerzy -  przewodniczący

2.      Lewandowski Dariusz – członek

3.      Nowińska Agnieszka - członek

Jako kandydaci na sołtysa zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

1.      Dorsz Zbigniew

2.      Sadłowski Gabriel

Jako kandydaci w skład rady sołeckiej zgłoszeni zostali- kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie

 1. Dorsz Teresa
 2. Łykowski Andrzej
 3. Kupiec Wanda
 4. Maciakiewicz Mirosław
 5. Sadłowski Gabriel

 

Komisję przeprowadziła wybory Sołtysa w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni na Sołtysa otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Dorsz Zbigniew – 17 głosów,

2.      Sadłowski Gabriel – 11 głosów,

Sołtysem wybranoPan(ią)  Dorsz Zbigniewa

 

Komisję przeprowadziła wybory Rady sołeckiej  w głosowaniu tajnym. Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz zkartami do głosowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.                          

 

Poszczególni kandydaci zgłoszeni w skład rady sołeckiej otrzymali następującą ilość głosów:

1.      Dorsz Teresa -  14  głosów,

2.      Łykowski Andrzej – 19 głosów,

3.      Kupiec Wanda- 15 głosów,

4.      Maciakiewicz Mirosław -24 głosów

5.      Sadłowski Gabriel – 8 głosów

W skład rady sołeckiej zostali wybrani:

1.      Łykowski Andrzej

2.      Kupiec Wanda

3.      Maciakiewicz Mirosław

Ad.4

Kandydatką do Gminnej  Rady Kobiet wybrana została Dorsz Teresa

Ad. 5

Delegatem do Gminnej Spółki Wodnej „Dobrzynianka” został wybrany

Pan Lewandowski Dariusz

Ad. 6

1.      Naprawa dróg

2.      Tablica informacyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokółował(a):                    Podpisy Komisji:                    Przewodniczący zebrania:

…………………..                 …………………..                 ………………………………

…………………..

…………………..

 

 • opublikował: Karolina Ziębakowska
  data publikacji: 2011-03-28 11:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 959
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-03-25 13:28

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5205502
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony