Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/86/04
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia 7 października 2004 roku


Zasady przyznawania pomocy w formie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych /gimnazjach oraz zasad zwrotu wydatków.

§ 1

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest koordy- natorem dożywiania dzieci, który współdziała w tym zakresie z dyrektorami szkół, przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi.

§ 2

1. Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje na wniosek rodziców,
opiekunów, dyrektora szkoły, pracownika socjalnego, lub innej osoby posiadającej informacje o głodnym dziecku.
2. Decyzję w sprawie przyznania pomocy podejmuje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

§ 3

Dzieciom głodnym lub niedożywionym należy przyznać pomoc niezależnie od sytuacji materialnej rodziny lub opiekunów.

§ 4

1. Przyznanie pomocy w formie posiłku uczniom w rodzinach, których dochód kształtuje się w wysokości do 100% kryterium dochodowego, określonego
w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, następuje zgodnie z art.104 pkt 4.
2. W przypadku przyznania pomocy w formie posiłku uczniom, w rodzinach,
których dochód przekracza wysokość określoną w ust.1 wydatki na świadczenie podlegają zwrotowi w całości.
3. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zobowiązanej można odstąpić od żądania zwrotu.


§ 5

W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc w formie posiłku może być przyznana dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-14 13:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1733
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-14 13:55

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5184078
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-24 13:17

Stopka strony