Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr XIII/68/04
Rady Miejskiej Dobrzyń n. Wisłą
z dnia 26 kwietnia 2004 roku

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. a oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 122, 128 ust. 2 art. 134, ust 3, art. 135 ust 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami/.

Rada Miejska uchwala,
co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/58/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 27 lutego 2004 roku,
W uchwale Nr XII/62/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 31 marca 2004 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

w § 1 wyrazy „Ustala się dochody budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 na kwotę 12.097.620,00 zł., zastępuje się kwotą 12.109.539,00 zł”

§ 3

w § 2 wyrazy „ustala się wydatki budżetu Miasta i Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 na kwotę 12.217.620,00 zł. zastępuje się kwotą 12.681.539,00 zł.”

- „wydatki majątkowe w kwocie 790.896,00 zł., zastępuje się kwotą 1.102.976,00 zł.”
W § 3 wyrazy „ustala się deficyt budżetowy w wysokości 120.000,00 zł zastępuje się kwotą 572.000,00 zł, dodaje się wyrazy „ źródłami pokrycia deficytu budżetu w wysokości 452.000,00 zł pokrywa się wolnymi środkami jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu – załącznik Nr 5”.

w § 7 wyrazy „ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w kwocie 139.600,00 zł, zastępuje się kwotą 141.600,00 zł”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-04-07 13:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2183
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2005-04-07 13:04

Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą

ul. Szkolna 1
87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Dane kontaktowe

tel. +48 54 253 05 00
fax +48 54 253 05 10

e-mail: dobrzyn@dobrzyn.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7.30 - 15.30
wtorek 7.30 - 17.00
środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5172799
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-21 11:23

Stopka strony